Metallindustrin

Ett brett spektrum av reparations- och underhållstjänster

Vi på Telatek Service agerar utifrån kundens behov. Oavsett om det handlar om en liten komponent eller en hel fabriksanläggning – vi tar hand om den. De minsta stycken som vi har tagit oss an har vägt några gram. Det största var en oljeplattform på tusentals ton.

Under årens lopp har vi löst otaliga problem där många andra har gått bet. Kundens problem är alltså en möjlighet för oss, och vi vill lyckas.

Erosions- och korrosionsbeläggningar

Korrosionsbeläggningar på stålkonstruktioner består vanligtvis av aluminium- och zinkbeläggningar. Typiskt för beläggningsobjekt är att de befinner sig i krävande miljöer och att arbetet utförs under mycket svåra förhållanden. Tack vare våra erfarna experter och avancerade metoder är dock Telatek som bäst när arbetet kräver flexibilitet och hög kompetens.

Typiska stålkonstruktioner som ska beläggas är bland annat broar, offshoreutrusning och vindkraftverk. Vi använder ljusbågssprutningsteknik.

PTA-svetsning

PTA-svetsningen är ett bevis på Telatek Services ständiga produktionsutveckling.

Som metod skiljer sig PTA-svetsning från traditionell svetsning genom att ljusbågen är effektiv och tunn. Det gör att värmeinförseln till stycket blir mindre samtidigt som den värmepåverkade zonen (HAZ) minimeras. Detta är till fördel till exempel vid reparationssvetsning av krossaxlar, där den slitna och skadade ytan fylls på så att ursprungsmåtten återskapas.

PTA-svetsning möjliggör även effektiv svetsning av karbider och stelliter exempelvis på ventilytor.

Vitmetallager

Vitmetallager tillverkas traditionellt genom gjutning. Redan för 25 år sedan gick Telatek Service fördomsfritt in för att tillverka vitmetallager genom beläggning. Som enda företag i Finland som sprutar vitmetall har vi till exempel erhållit Strålsäkerhetscentralens/Lovisa kärnkraftverks godkännande för vår metod.

Fördelarna med vitmetallbeläggning är betydande jämfört med gjutning. Till exempel tillverkningstiden är bara en bråkdel av den tid det tar att gjuta ett lager, och då kan driftstopp och produktionsförluster minimeras. Dessutom sitter beläggningen fast ordentligt i grundmaterialet, vilket tillförlitligt kan konstateras med ultraljudsmätningar. Alla våra lager inspekteras innan de överlämnas till kunden, och det upprättas ett besiktningsprotokoll över dem.

Vi har även tillverkat nya lager med start från stålstommen. Detta gör det möjligt att tillverka utbytesdelar i förväg, och servicestoppet kan förkortas avsevärt om det nya lagret finns färdigt till hands när det gamla ska bytas ut. Efter bytet kan det gamla lagret renoveras utan brådska.

Kontakta oss

Heikki Soronen
Försäljningschef
+358 50 322 9805
fornamn.efternamn@telatek.fi