Olje- och gasindustrin

Krävande renoveringar av högtrycksanläggningar på plats

  • renovering av tätningsytor i värmeväxlare
  • maskinbearbetning av tätningsytor i rörsystem, ventiler osv.
  • maskinbearbetning av Grayloc tätningsytor
  • öppning av svetsade tätningsytor med hjälp av skräddarsydd maskinbearbetningsutrustning
  • maskinbearbetning samt tillverkning och installation av motorbäddar
  • maskinell borttagning av hårt sittande bultar utan att skada gängorna
  • mätningar och nödvändiga besiktningar
  • hårdsvetsning av katalytiska cirkulationssystem
  • termiska beläggningar och plasmasvetsning
  • renovering av axlar, pumpar, ventiler och annan utrustning

 

Kontakta oss

Jouko Tikkala
Försäljningschef
+358 50 322 9812
fornamn.efternamn@telatek.fi