Sjöfartsindustrin

Telatek Service Oy har kunder inom sjöfartsindustrin över hela världen:

  • axelriktning och -reparationer på fartyg
  • reparationssvetsning
  • reparationssvetsning och modifiering av generatorchassier
  • termiska beläggningar
  • maskinbearbetning på plats

I krävande marina förhållanden krävs ett bra skydd av grundmaterial. Telatek använder olika korrosionsbeläggningar såsom zink och aluminium. Som exempel kan nämnas aluminiumbeläggningar på oljeplattformar och zinkbeläggningar på fiskefartyg.

Skadade axlar kan reparationssvetsas, beläggas och maskinbearbetas på plats i fartyget, vilket förkortar dockningstiden avsevärt. Då kan till exempel förberedelser göras medan fartyget är i trafik, och axeln behöver inte avlägsnas.

Kontakta oss

Jouko Tikkala
Försäljningschef
+358 50 322 9812
fornamn.efternamn@telatek.fi