Skogsindustrin

Installationer och service för pappers- och massaindustrin

Vår installationsenhet har lång erfarenhet och bred kompetens när det gäller pappersindustrins anläggningar. Telatek Service har ett stort nätverk som gör det möjligt att genomföra även mycket stora projekt på kort tid.

Våra tjänster omfattar bland annat

  • tekniskt högkvalitativa installations- och servicearbeten
  • mätarbeten
  • riktningsarbeten
  • krävande lyft
  • ledning av installationsarbeten

Våra underhållstjänster möjliggör driftsäkerhet inom skogs- och pappersindustrin, där oplanerade driftstopp ger upphov till stora kostnader.

  • arbete med inloppslådor
  • byte av valsar och lager
  • service av transportörer
  • mätningar

Genom att vara förutseende kan man spara stora pengar.

Kontakta oss

Mikko Heikkilä
Projektledare
+358 466 000 971
fornamn.efternamn@telatek.fi