/ Palvelut / Konepajat / Telatek Servicen konepajapalvelut

Telatek Servicen konepajapalvelut

Telatek Service Oy on erikoistunut keskisuurten ja vaativien teräsrakenteiden valmistukseen ja laitteiden kunnostamiseen. Käytössämme on eri tekniikoita kuten koneistamista, hitsausta ja termistä pinnoitusta. Huoltoyksiköistämme löytyy monipuolinen konekanta, joten pystymme tarjoamaan asiakkaillemme monipuolisia ja pitkälle jalostettuja konepajatöitä. Erikoisalaamme on mm. termiset ruiskutukset, erikoisterästen hitsaaminen, sekä valkometallilaakereiden kunnostus ja valmistaminen.

Merkittävimpiä kunnostuskohteita ovat:

  • kaivosteollisuuden eri komponentit kuten murskat, seulat ja kuljettimet
  • energiateollisuuden komponentit kuten höyryturbiinin pesät, roottorit ja venttiilit
  • prosessiteollisuuden teräsrakenteet, myllyt, valkometallilaakerit, ruuvit ja akselit
  • meriteollisuuden komponentit kuten potkurin navat, akselit, tiivisteboxit