Valkometallilaakerit

Telatekillä on vuosikymmenien kokemus valkometallilaakereiden kunnostuksesta ja valmistuksesta ruiskuttamalla. Valkometallilaakeriprojekteja on kertynyt satoja, eniten olemme tehneet laakeritöitä energia-,kaivos- ja puunjalostusteollisuuteen.

Laakereiden valmistus

Irti oleva valkometallipinta heikentää öljykalvon muodostumista ja laakerin toimivuus on epävarmaa. Telatekin laakerit tehdään ruiskuttamalla, näin pinnalle saadaan 100 % tartunta eikä pinta irtoile.

Uuden laakerin valmistusprosessi lyhyesti:

  • Suunnittelu mittojen tai mallin mukaan
  • Laakerin valmistus ruiskuttamalla
  • Koneistus
  • Tarkastukset
  • Asennus

Tekniikkamme ansiosta laakereiden valmistus on nopeaa; mittatilauslaakerit toimitetaan noin neljässä viikossa.

Laakereiden kunnostus

Laakerit tulevat kunnostukseen yleensä suunnitellulla aikataululla, mutta toisinaan kunnostuksella on äärim-mäinen kiire. Olemme tottuneet joustamaan asiakkaan tilanteen mukaan, esimerkiksi turbiinin laakeri onnistutaan kunnostamaan 2-3 vuorokaudessa.

Valkometallilaakerin kunnostuksessa on erityisesti huomioitava, että vanha laakerimetalli poistetaan täydellisesti. Uusi laakerimetalli ruiskutetaan tarkasti määritetyillä ruiskutusparametreilla. Tartuntalujuus Telatekin ruiskuttamalla valkometallilla on yli 20 Mpa. Tartunta on todella luja, sillä valkometallin sisäinen lujuus antaa periksi ennen kuin metallin tartunta irtoaa.

Ruiskutuksen jälkeen runko puhdistetaan ruiskutusroiskeista ja laakeripinnat koneistetaan. Kunnostuksen viimeinen vaihe on tarkastus. Kaikki kunnostetut ja valmistetut valkometallilaakerit tarkastetaan akkreditoidun tarkastuslaitoksen toimesta. Tarvittaessa laakerit asentaa paikalle Telatekin asennuksen ammattilaiset.

Kunnostetut tai valmistetut laakerit voidaan säilyttää Telatekin varastoon esimerkiksi odottamaan aikataulu-tettua huoltoseisokkia.

Ainetta rikkomattomat tarkastukset

Läheskään kaikkia säröjä ei löydetä laakerista silmämääräisesti. Ainetta rikkomatonta tarkastusta (NDT) tarvitaan, jotta myös pinnan alla piilevät säröt ja poikkeamat pystytään todentamaan.

NDT-toimintamme on FINAS:n akkreditoima ja kaikki luokituslaitokset ovat hyväksyneet NDT-laboratoriomme.

Telatekin laakereita myös ydinvoimalaitoksissa

Telatekin valkometallilaakerit ovat käytössä tiukkojen turvalllisuuskriteerien ympäristöissä. Telatekin ruiskut-tamalla tehdyt valkometallilaakerit ovat Säteilyturva-keskuksen (STUK) hyväksymiä ja käytössä muun muassa Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksessa.