Tietosuojaseloste

Telatek-ryhmän asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden sekä näiden edustajien henkilötietojen käsittely.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme muun muassa, mihin tarkoituksiin ja mitä henkilötietoa keräämme ja käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien. Päivitämme tietosuojaselostetta lainsäädännön tai toimintamme muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin.

Rekisterinpitäjä

Telatek yhtiöt:

Telatek Service Oy (0753807-3)
Öljytie 8
37150 Nokia

Telatek Works Oy (0941001-4)
Konepajantie 1
93400 Taivalkoski

Yhteyshenkilö

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä:
tietosuoja@telatek.fi

Rekisterin tietosisältö

Jos olet asiakkaamme tai yhteistyökumppanimme tai näiden edustaja, käsittelemme sinusta seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Työnantajayritys / -organisaatio
 • Asema yrityksessä tai organisaatiossa / työtehtävä
 • Viestintä kanssasi ja yhteydenottotapa

Käsittelyn tarkoitus ja laillisuusperuste

Käsittelemme henkilötietojasi edustamasi yrityksen asiakassuhteen hoitamiseksi ja hallinnoimiseksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimussuhteeseen tai sopimuksen valmisteluun. Henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksiin perustuu suostumukseesi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Mistä saamme henkilötietosi?

Keräämme henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään tai edustamaltasi yritykseltä, internetsivuilta, muista julkisista lähteistä tai kaupalliselta toimijalta, joka tarjoaa tietoa yrityksistä ja heidän edustajiltaan.

Henkilötietojen luovutukset

Emme luovuta henkilötietojasi ulkopuolisille, paitsi Suomen lainsäädännön tai viranomaisten niin edellyttäessä.
Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa alihankkijoille palvelusopimusten täyttämiseksi. Luovutamme henkilötietojasi samaan ryhmän kuuluville yrityksille samoihin käyttötarkoituksiin.

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjän lukuun myös seuraavat palveluntarjoajat:

 • Asiakashallinta järjestelmä (CRM: Vine)

Meillä on käsittelysopimukset seuraavien käsittelijöiden kanssa:

 • Vine Oy (asiakashallinta)

Pidätämme lisäksi oikeuden siirtää henkilötietoja liiketoiminnan tai omaisuuserien osittaisen tai kokonaan tapahtuvan myynnin tai siirron (myös yhtiön uudelleenjärjestelyn, lopettamisen ja konkurssin) yhteydessä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme siirrä tietojasi EU:n / ETA-alueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti ja poistamme tiedot, kun ne eivät ole enää tarpeellisia siihen tarkoitukseen, jota varten olemme ne keränneet.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Oikeuksiesi käyttämiseksi voit olla yhteydessä
tietosuoja@telatek.fi

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
 • olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
 • emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

 • suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
 • käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisemme sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutetun etumme perusteella suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.

Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa milloin tahansa antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksesi perusteella ennen sen peruuttamista suorittamamme käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Kuinka varmistamme tietoturvan henkilötietojesi käsittelyssä?

Henkilötietosi on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien. Henkilötietojasi sisältävien järjestelmien käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Tietokoneissamme on käytössä monivaiheinen tunnistautuminen sekä järjestelmämme on suojattu virustorjuntaohjelmalla ja palomuurilla.

Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Huolehdimme siitä, että henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää ajoittain, mikäli tietosuojakäytäntöihimme tai lain vaatimuksiin tulee muutoksia.

Seloste on viimeksi päivitetty 11.01.2024.