Projektipalvelut

Telatekin monipuolinen ja vahva osaaminen varmistaa erittäin laajojen projektien toteuttamisen turvallisesti ja tehokkaasti:

 • Suunnittelu ja dokumentointi
 • Laitteiden ja rakenteiden valmistus
 • Asennus ja käyttöönotto
 • Laadunvalvonta
 • Kunnossapito

Hallitsemme koko palveluprosessin laitteiden ja rakenteiden suunnittelusta valmistukseen sekä niiden asennuksesta käyttöönottoon ja kunnossapitoon.

 • Kaivosten tuotantolinjojen ja –laitteiden korjaus- ja muutosprojektit.
 • Terästehtaiden tuotantolinjojen ja –laitteiden korjaus- ja muutosprojektit.
 • Sahojen tuotantolinjojen ja –laitteiden korjaus- ja muutosprojektit.
 • Sellutehtaiden tuotantolinjojen ja –laitteiden korjaus- ja muutosprojektit.
 • Kartonki- ja paperitehtaiden tuotantolinjojen ja –laitteiden korjaus- ja muutosprojektit.
 • Laivojen potkurijärjestelmien, juoksu- ja kansipyörien ja moottoreiden korjaus- ja muutosprojektit.
 • Satamien kuljettimien, nostureiden , teräsrakenteiden ja muiden satamalaitteiden korjaus- ja muutosprojektit.
 • Vesivoimalaitosten turbiinin osien ja turbiinikammion korjaus- ja muutosprojektit sekä generaattoreiden koneistukset.
 • Lämpövoimalaitosten kaasu- ja höyryturbiinien, kattiloiden ja uunien sekä muiden prosessilaitteiden korjaus- ja muutosprojektit.
 • Öljynjalostamoiden lämmönvaihtimien, reaktoreiden, ja muiden prosessilaitteiden sekä laippojen ja moottoripetien korjaus- ja muutostyöt.

Parhaimmillamme olemme suurten ja vaativien rakenteiden kokonaistoimittajana. Kehitämme ja ideoimme mielellämme uusia, asiakasta hyödyttäviä teknisiä ratkaisuja.