Totalprojekt

Telatek-gruppens gedigna kompetens gör det möjligt att genomföra även riktigt stora projekt.

Till Telatek-gruppens tjänster hör:

  • verkstadstillverkning
  • montering
  • installationer
  • specialbeläggningar
  • underhåll
  • kvalitetskontroll

Vi tar hand om hela produktionsprocessen från planering till installation och underhåll av den färdiga produkten. För extraresurser och specialkompetens anlitar vi vårt stora globala nätverk av underleverantörer. Vi är som bäst när vi utför totalleveranser av stora och krävande konstruktioner. Vi utvecklar och kommer gärna med idéer till nya tekniska lösningar som är till nytta för kunden. Kontakta oss, så diskuterar vi mer om våra samarbetsmöjligheter!