Projekttjänste

Telatek har ett brett och mångsidigt kunnande som säkerställer att även storskaliga projekt kan genomföras säkert och effektivt. Våra tjänster omfattar:

 • Planering och dokumentation
 • Tillverkning av anläggningar och konstruktioner
 • Installation och idrifttagning
 • Kvalitetssäkring
 • Underhåll

Vi sköter hela tjänsteprocessen från planeringen och tillverkningen av konstruktioner och anläggningar till installationen, idrifttagningen och underhållet.

 • Gruvor: service och underhåll av produktionslinjer och -anläggningar.
 • Stålverk: service och underhåll av produktionslinjer och -anläggningar.
 • Sågverk: service och underhåll av produktionslinjer och -anläggningar.
 • Cellulosafabriker: reparation av produktionsanläggningar.
 • Kartong- och pappersfabriker: service och underhåll av produktionsanläggningar.
 • Skepp: service och underhåll av propellersystem, löphjul, ankarspel och motorer.
 • Hamnar: service och underhåll av transportörer, kranar, stålkonstruktioner och andra hamnanläggningar.
 • Vattenkraftverk: reparation av turbindelar och turbinkammare, bearbetning av generatorer.
 • Värmekraftverk: reparation av gas- och ångturbiner, pannor, ugnar och andra processanläggningar.
 • Oljeraffinaderier: reparation av värmeväxlare, reaktorer och andra processanläggningar såväl som flänsar och maskinbäddar.

Vår starka sida är helhetsleveranser av stora krävande konstruktioner. Vi är gärna med och tar fram och utvecklar nya tekniska lösningar som ger nytta till våra kunder.