Maskinbearbetning på plats

En stor del av Telatek Services tjänster utförs på plats hos kunden. Vårt sätt att arbeta ger kunden många fördelar. Kortare driftstopp och minskade totalkostnader sparar mycket tid, pengar och besvär.

Flexibilitet och tillförlitlighet är kännetecknande för oss. Våra kunniga medarbetare är vana vid krävande och snabbt föränderliga situationer. Vi är snabbt på plats även vid oförutsedda problem.

Även vår maskinpark lämpar sig väl för reparationsarbeten på plats. Flyttbar maskinbearbetningsutrustning och verktyg möjliggör även större reparationsåtgärder utan demontering. I renoveringsobjekt behövs förutom maskinbearbetning ofta termisk sprutning för påfyllning av material. Vid behov kan vi även skräddarsy och konstruera verktyg för specifika objekt.

Maskinbearbetning på plats är till fördel bland annat vid

  • reparation och service av stora och tunga maskiner och deras delar
  • reparation och service av anläggningar i objekt som utsätts för strålning
  • långa transportavstånd

Bland fördelarna kan nämnas bland annat kortare driftstopp, mindre demontering och lägre totalkostnader.