Metallindustri

  • Stålverk
  • Gjuterier
  • Maskinentreprenörer

Vi sköter hela tjänsteprocessen från planeringen och tillverkningen av konstruktioner och anläggningar till installationen, idrifttagningen och underhållet. Kärnan i vår service är säkra arbetssätt, flera årtiondens erfarenhet och kontinuerlig utveckling. Detta kan sammanfattas i ett ord: engagemang.

Våra verkstadstjänster omfattar leverans av stora och mellanstora utrustningar och konstruktioner, maskinbearbetning och svetsning såväl som underhåll av anläggningarna.

Våra projekttjänster sköter reparationer och ändringar av produktionslinjer och -anläggningar.

Våra underhållstjänster tar hand om det mekaniska underhållet av maskiner och anläggningar. Vår service omfattar även mobil bearbetning, termisk sprutning och svetsning.

Våra experttjänster innefattar mätningar, förstörande (DT) och icke-förstörande (NDT) provningar och kvalitetssäkring. Vi har ett T237-provningslaboratorium ackrediterat enligt den internationella standarden SFS ISO/IEC 17025. Vi har också ett testanläggningstillstånd från finska Strålsäkerhetscentralen att utföra oförstörande provningar av mekaniska anordningar och konstruktioner i kärnkraftverken i Lovisa och Olkiluoto (säkerhetsklasser 1–4 /icke kärntekniskt).

Dina maskiner är i goda händer under hela sin livscykel.