NDT- och DT-inspektioner

Telatek Service Oy:s besiktningsavdelning har lång erfarenhet av inspektionsmetoder med oförstörande provning.

Vår NDT-verksamhet är ackrediterad av Finas (ackrediteringskod nr T237: MT-, PT- och UT-metoderna), och vårt NDT-laboratorium har godkänts av klassificeringsinstituten.

NDT-inspektioner hänger nära samman med konstruktion av tryckanläggningar, stål- och maskinkonstruktion samt med mekaniskt underhåll och service av processanläggningar.

Våra medarbetare har bred erfarenhet av besiktning av krävande objekt såsom specialkomponenter i fartygs-/offshorekonstruktioner och både konventionella kraftverk och kärnkraftverk. Våra medarbetare är mycket uppskattade i branschen, och vi har behörighet att verka mycket brett inom olika projekt. Förutom vår höga kompetens är vi kända för vår flexibilitet – vi förstår kundens behov, och när vi behövs är vi snabbt på plats.