Historia och värderingar

Historia

Telatek-bolagen grundades av Jaakko Tenkula i Brahestad år 1977. Ända från starten har företaget använt sig av de mest avancerade teknikerna för underhåll och reparationer. Framskriden teknologi kombinerad med modern expertis och kompetent projektledning säkerställer en effektiv, säker och tillförlitlig verksamhet hos kunderna.

Betydande milstolpar:

 • 1977: Telatek grundas i Brahestad.
 • 1985: Rautaruukki grundar en verkstad i Taivalkoski.
 • 1989: Tespal grundas i Nokia
 • 1993: TE-Coating grundas i Brahestad.
 • 1998: Telatek övertar verkstaden i Taivalkoski.
 • 2005: Telatek och TE-Coating inköps av Atlantia.
 • 2008: Atlantia köper Tespal.
 • 2010: Tespal blir Telatek Nokia.
 • 2010: Telatek Group grundas.
 • 2011: TE-Coating blir Telatek Quality.
 • 2012: Telatek öppnar ett servicecenter i Borgå.
 • 2013: Telateks verkstads- och underhållsverksamheter skiljs åt. Telatek Service grundas.
 • 2014: Telatek öppnar ett servicecenter i Kittilä.
 • 2019: Telatek byter namn till Telatek Works.
 • 2020: Telatek öppnar ett servicecenter i Nådendal.
 • 2024: Auroora Yhtiöt Oyj köper Telatek Service

Telatek Service är en ledande finländsk producent av installations-, underhålls-, kvalitetssäkrings- och verkstadstjänster.

Telatek Service är specialist på underhåll, projektverksamhet, kvalitetssäkring och tillverkning och renovering av maskiner i egen verkstad. Vi har enheter i Kittilä, Brahestad, Nokia, Nådendal och Borgå. Våra kunder är industrier överallt i världen.

Vår kompetens hjälper våra kunder att minimera negativa överraskningar. Men om en överraskning inträffar rycker vi snabbt ut. Vårt team med över 100 experter garanterar att hjälp alltid är på väg inom 24 timmar.

Vår flera årtionden långa erfarenhet och kontinuerliga utveckling kan sammanfattas i ett ord: engagemang. Dina maskiner är i goda händer under hela sin livscykel.

Värderingar, vision och mission 

Våra värderingar är:

öppenhet, resultatinriktning och löfteshållning.

Öppenhet betyder för oss först och främst fördomsfrihet och innovationer. Vi utvecklar ständigt nya tekniker och tjänster. För oss innebär öppenheten också att vi sätter oss in i kundens problem och föreslår åtgärder och lösningar för att avhjälpa det.

Allt vårt agerande är inriktat på att nå resultat. Vi vill ha framgång! Vi tror att framgången föds av nöjda kunder som i sin tur uppnår framgång i sin egen verksamhet. Därför grundar sig vår verksamhet alltid på att rekommendera och genomföra åtgärder som är lönsamma för våra kunder.

Att hålla våra löften är en hederssak för oss.

Vision:

Vår ambition är att växa till en internationell industripartner och vara en attraktiv arbetsgivare.

Mission:

Vi erbjuder våra kunder mervärde och besparingar med högkvalitativa produkter och nyskapande lösningar.