Historia och värderingar

Historia

Telatek-bolagen grundades av Jaakko Tenkula i Brahestad 1977. Ända sedan starten har företaget använt sig av avancerade tekniker inom underhåll och reparationer. Avancerade tekniska lösningar i kombination med modern expertis och projekthanteringskompetens säkerställer en effektiv, säker och tillförlitlig verksamhet hos kunderna.

Viktiga milstolpar:

 • 1977 Telatek Oy grundas i Brahestad
 • 1985 Rautaruukki grundar en verkstad i Taivalkoski
 • 1989 Tespal Oy grundas i Nokia
 • 1993 TE-Coating Oy grundas i Brahestad
 • 1998 Telatek blir ägare till verkstaden i Taivalkoski
 • 2005 Atlantia Oy blir ägare till Telatek och TE-Coating
 • 2008 Atlantia Oy blir ägare till Tespal
 • 2010 Tespal Oy blir Telatek Nokia Oy
 • 2010 Telatek Group
 • 2011 TE-Coating Oy blir Telatek Quality Oy
 • 2012 Telatek öppnar ett servicecenter i Borgå
 • 2013 Verkstads- och underhållsverksamheten skiljs åt – Telatek Service Oy grundas
 • 2014 Telatek öppnar ett servicecenter i Kittilä

I dag hör följande bolag till Telatek:

Telatek Works Oy, som verkar inom tung verkstadstillverkning i Taivalkoski. Företaget sysselsätter 130 personer och har en omsättning på 15 MN EURO (2015).

Telatek Service Oy, som sysselsätter 100 experter i Borgå, Nokia, Brahestad och Kittilä. Företaget är specialiserat på industriunderhåll och maskinbearbetning på plats. Omsättning 13 MN EURO (2015).

VÄRDERINGAR, VISION OCH MISSION

Våra värderingar är:

öppenhet, resultatinriktning och att vi håller våra löften.

För oss innebär öppenhet framför allt att vi är fördomsfria och har ett innovativt grepp. Vi utvecklar ständigt nya tekniker och serviceformer. Öppenhet innebär även att vi sätter oss in i kundens problem och rekommenderar nödvändiga åtgärder och lösningar.

Vi är resultatinriktade i all vår verksamhet. Vi vill vara framgångsrika! Vi tror att framgång är ett resultat av nöjda kunder som är framgångsrika i sin verksamhet. Därför är grunden för vår verksamhet alltid att rekommendera och genomföra funktioner som är lönsamma ur kundens perspektiv.

Att hålla våra löften är en hederssak för oss.

Vision:

Vi har som mål att växa och bli en internationell industripartner och vara en attraktiv arbetsgivare.

Mission:

Vi erbjuder våra kunder mervärde och besparingar genom högkvalitativa produkter och fördomsfria lösningar.