Installationer

Maskininstallationer

Telatek utför maskininstallationer för olika industrisektorer. I våra tjänster ingår även installationsbesiktning och mättekniska arbeten. Tack vare vår gedigna kompetens kan vi hantera även stora projekt. Vi har utfört ett flertal maskininstallationer på entreprenad som har innefattat stålkonstruktions- och verkstadsarbeten samt anskaffningar.

Vi utbildar kontinuerligt och systematiskt våra maskininstallatörer och ansvariga medarbetare. Alla våra maskininstallatörer har fått nödvändig säkerhetsutbildning. Genom fabriksspecifik säkerhetsutbildning försäkrar vi oss om arbetssäkerheten på kundarbetsplatserna.

Typiska uppdrag som vi utför:

  • installation av maskiner och anläggningar för industrin
  • demontering och flytt av maskinlinjer
  • installationsbesiktning
  • optiska mätningar och lasermätningar
  • montering i kundens lokaler
  • allmänt underhåll

Monteringsarbeten

Mekaniska monteringsarbeten utgör en viktig del av Telatek-gruppens verksamhet.

Stora monteringsarbeten utförs i Taivalkoski, som har utmärkta förutsättningar för hantering av stora stycken. Vid behov utför vi även montering på plats hos kunden. Monteringsarbetena gäller ofta produkter som har tillverkats i vår verkstad, vilket innebär att vi kan erbjuda våra kunder hantering även av stora projekt. Vid behov använder vi vårt heltäckande nätverk av underleverantör för anskaffning av mindre verkstadsprodukter och komponenter. Förutom verkstadsarbete innehåller monteringsarbetena ofta test- och installationstjänster i anslutning till entreprenader.

Vi utför även enskilda monteringsarbeten för våra kunder. Vår kompetens omfattar både nymontering och modernisering av befintliga produkter. Produkterna kan innehålla såväl mekanisk montering som montering av olika typer av ställdon (el, tryckluft, hydraulik). Vi har specialiserat oss på montering av anläggningar för pappersindustrin, vilket har gett oss en gedigen kompetens som vi kan utnyttja inom samtliga industrisektorer.

Kontakta oss

Heikki Manninen
Försäljningdirektör
+358 40 7576 441
fornamn.efternamn@telatek.fi