Projektledning

Övergripande projektledning hör till Telatek Service Oy:s kärnkompetens. Projekthantering består av ett antal arbetsmoment som skräddarsys till en lämplig totallösning för varje enskilt projekt.

  • Över 30 års erfarenhet av krävande tjänste- och leveransprojekt
  • En internationellt erfaren aktör
  • Systematisk projektering och dokumentering
  • En certifierad aktör
  • Projekt för en lång rad industrisektorer och otaliga objekt
  • Lyckade projekt – hög kompetens – goda referenser – kontinuitet