Service och underhåll

Vi verkar inom alla industrisektorer. Vårt snabba och flexibla arbetssätt ger kortare driftstopp. Genom professionellt utförd service undviker kunden kostnader för oplanerade driftstopp. Tack vare vår mobila utrustning och våra medarbetare kan vi utföra service på olika typer av objekt:

  • turbinrevisioner
  • service av inloppslådor
  • kvarnar och krossar
  • ventiler
  • fläktar
  • lager
  • axlar
  • pumpar