Service och underhåll

Vår starka specialkompetens inom flera industribranscher gör oss till en föregångare inom mobila underhållstjänster. Vi kommer till dig och servar din anläggning snabbt och säkert utan att kompromissa på kvaliteten.

Vi har ett stort antal underhållsuppdrag och kan vid behov också åta oss helhetsansvar för utförande och utvecklande av mekaniskt underhåll i en hel fabrik eller produktionslinje.

Kärnan i vår service är säkra arbetssätt, flera årtiondens erfarenhet och kontinuerlig utveckling. Detta kan sammanfattas i ett ord: engagemang. Vi sköter hela tjänsteprocessen från planeringen och tillverkningen av konstruktioner och anläggningar till installationen, idrifttagningen och underhållet.

Dina maskiner är i goda händer under hela sin livscykel.

  • Gruvor: service och underhåll av produktionslinjer och -anläggningar.
  • Stålverk: service och underhåll av produktionslinjer och -anläggningar.
  • Sågverk: service och underhåll av produktionslinjer och -anläggningar.
  • Cellulosafabriker: reparation av produktionsanläggningar.
  • Kartong- och pappersfabriker: service och underhåll av produktionsanläggningar.
  • Skepp: service och underhåll av propellersystem, löphjul, ankarspel och motorer.
  • Hamnar: service och underhåll av transportörer, kranar, stålkonstruktioner och andra hamnanläggningar.
  • Vattenkraftverk: reparation av turbindelar och turbinkammare, bearbetning av generatorer.
  • Värmekraftverk: reparation av gas- och ångturbiner, pannor, ugnar och andra processanläggningar.
  • Oljeraffinaderier: reparation av värmeväxlare, reaktorer och andra processanläggningar såväl som flänsar och maskinbäddar.