Verksamhetspolicy

Vi förbinder oss att leverera produkter som uppfyller kvalitets- och myndighetskraven till våra kunder på avtalad tid och att stå dem till tjänst i frågor kring tillämpning och service av våra produkter.

Grunden för vår verksamhet är alltid att rekommendera och genomföra åtgärder som är lönsamma ur kundens perspektiv. Vi har ett nära samarbete såväl med våra kunder och leverantörer som med internationella klassificeringsinstitut.

Företagsledningen ser till att det finns tillräckliga förutsättningar för att skapa kvalitet i alla steg från ledning till planering och genomförande och att varje medarbetare är medveten om uppsatta mål och arbetssätt.

Vidare förbinder sig ledningen att skapa förutsättningar för en ständig utveckling av verksamheten.

Att ha engagerade medarbetare är avgörande för vår verksamhet: var och en ska känna till kundkraven, ta ansvar för sitt arbete, delta i utvecklingen av verksamheten och gå aktivt in för att avhjälpa brister i verksamheten.

I vår produktion vinnlägger vi oss om att vid användning av material och val av produktionsteknologi hitta lösningar som är skonsamma mot miljön och främjar medarbetarnas hälsa.

Vårt verksamhetssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och ISO 45001. Vår svetsverksamhet och våra stålkonstruktioner har tilldelats certifikaten ISO 3834-2 och SFS-EN 1090-1:2009.

Juha Iiponen
Verkställande direktör
Telatek Works och Telatek Service