Verksamhetspolicy

Vi förbinder oss att leverera produkter som uppfyller kvalitets- och myndighetskraven till våra kunder på avtalad tid och att stå till tjänst i frågor som rör tillämpning och service av våra produkter.

Grunden för vår verksamhet är alltid att rekommendera och genomföra funktioner som är lönsamma ur kundens perspektiv. Vi har ett nära samarbete såväl med våra kunder och leverantörer som med internationella klassificeringsinstitut.

Företagsledningen ser till att det finns tillräckliga förutsättningar för kvalitetsskapande över hela linjen när det gäller ledning, planering och genomförande samt att var och en är medveten om uppsatta mål och arbetssätt.

Vidare förbinder sig ledningen att skapa förutsättningar för ständig utveckling av verksamheten.

I vår verksamhet är det viktigt med engagerade medarbetare: var och en känner till kundkraven, tar ansvar för sitt arbete, deltar i utvecklingen av verksamheten och går aktivt in för att åtgärda brister i verksamheten.

När det gäller användning av material i produktionen och val av produktionstekniker vinnlägger vi oss om att hitta lösningar som är skonsamma mot miljön och främjar arbetshälsan.

Vårt verksamhetssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2008. Vår svetsverksamhet och våra stålkonstruktioner har tilldelats certifikaten ISO 3834-2 och SFS-EN 1090-1:2009.

 

Juha Iiponen
Telatek Oy, Telatek Service Oy
Verkställande direktör