Toimintapolitiikka ja eettinen ohjeistus

Telatek Service Oy (Service) on mekaaniseen kunnossapitoon erikoistunut yritys, jonka tärkeimmät asiakkaat ovat voimalaitos-, kaivos-, perusmetalli-, öljynjalostus-, metsä- ja meriteollisuusyritykset. Yhtiön tarjoamat kunnossapidon ratkaisut perustuvat monissa tapauksissa omaan tuotekehitykseen. Service on termisen ruiskutuksen, on-site-koneistuksen ja erikoishitsauksen edelläkävijä Suomessa. Yhtiöllä on akkreditoitu NDT-testauslaboratorio.

Toimittamamme ratkaisut ja tuotteet ovat asiakkaidemme tarpeiden mukaisia ja ne täyttävät laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset. Kunnossapidon ratkaisumme pidentävät asiakkaidemme laitteistojen elinkaarta, säästävät energiaa ja auttavat näin asiakkaitamme pienentämään ympäristön kuormitusta. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme, toimittajiemme ja kansainvälisten luokituslaitosten kanssa.

Yritysjohto huolehtii siitä, että turvalliselle toiminnalle, ympäristönsuojelun edistämiselle sekä laadun tekemiselle on luotu riittävät edellytykset kaikissa johtamis-, suunnittelu- ja toteutusvaiheissa sekä siitä, että jokainen on tietoinen asetetuista tavoitteista, toimintatavoista ja asiakasvaatimuksista. Toiminnan johtamisen perusta on LEAN-ajattelu.

Johto sitoutuu luomaan turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet tapaturmien ja ammattitautien ehkäisemiseksi sekä työterveys ja -turvallisuusriskien pienentämiseksi ja vaarojen poistamiseksi. Edelleen johto sitoutuu soveltuvien lakisääteisten ja muiden vaatimusten täyttämiseen sekä, laatu-, ympäristö- ja työterveys/ työturvallisuusjärjestelmien jatkuvaan parantamiseen.

Johto sitoutuu henkilöstön kuulemiseen ja osallistamiseen. Periaate on, että jokainen vastaa omasta työstään, osallistuu toiminnan kehittämiseen ja pyrkii aktiivisesti poistamaan toiminnassamme ilmeneviä puutteita.

Tavoitteinamme ovat korkea asiakastyytyväisyys, toimitusten oikea-aikaisuus, toiminnan taloudellinen kannattavuus, henkilöstön hyvä työkyky ja terveys, 0-tapaturmaa, turvallisuuden aktiivinen havainnointi ja poikkeamista ilmoittaminen sekä energian säästäminen ja materiaalien hyötykäytön lisääminen.

Toimintajärjestelmämme on sertifioitu standardien ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 mukaisesti. Hitsaukselle ja teräsrakentamiselle on myönnetty ISO 3834-2 ja    SFS-EN 1090-1:2009 -sertifikaatit. NDT-tarkastustoiminta on FINAS:n akkreditoima SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti.  

Kari Koivula
Telatek Service Oy
Toimitusjohtaja