Toimintapolitiikka

Sitoudumme toimittamaan asiakkaillemme laatu- ja viranomaisvaatimukset täyttäviä tuotteita sovittuna aikana sekä palvelemaan heitä tuotteittemme sovellus- ja huoltokysymyksissä.

Toimintamme perusta on aina asiakkaan kannalta kannattavien toimintojen suosittelu ja toteutus. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme, toimittajiemme ja kansainvälisten luokittelulaitosten kanssa.

Yritysjohto huolehtii että laadun tekemiselle on luotu riittävät edellytykset kaikissa johtamis-, suunnittelu- ja toteutusvaiheissa sekä siitä, että jokainen on tietoinen asetetuista tavoitteista ja toimintatavoista.

Edelleen johto sitoutuu luomaan edellytykset toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Henkilöstön sitouttaminen on toiminnallemme tärkeää: jokainen tuntee asiakasvaatimukset, vastaa omasta työstään, osallistuu toiminnan kehittämiseen ja pyrkii aktiivisesti poistamaan toiminnassamme ilmeneviä puutteita.

Tuotannossamme pyrimme materiaalien käytössä ja tuotantoteknologiavalinnoissa ympäristöä säästäviin ja työterveyttä säilyttäviin ratkaisuihin.

Toimintajärjestelmämme on sertifioitu standardien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 mukaisesti. Hitsaukselle ja teräsrakentamiselle on myönnetty ISO 3834-2 ja SFS-EN 1090-1 -sertifikaatit.

Juha Iiponen
Telatek Works Oy, Telatek Service Oy
Toimitusjohtaja