/ Yritys / Laatu

Laatu

Stuk-turvallisuuslupa

STUK:n turvallisuuslupa teollisuusradiografian käyttöön (hyväksytyt laitteet, tilat ja vastuuhenkilöt/käyttäjät).

Testauslupa YVL-tarkastuksiin

STUK:n testauslaitoslupa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten mekaanisten laitteiden ja rakenteiden ainetta rikkomattomiin tarkastuksiin (turvallisuusluokat 1-4 ja EYT).

Akkreditointi SFS-EN ISO/IEC 17025

Telatek Service Oy on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T237 (NDT-testaus: MT-, PT-, RT-, UT- ja VT-menetelmät), akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

https://www.finas.fi/Documents/T237_A06_2015.pdf

Henkilöpätevyydet

NDT-tarkastajamme on pätevöitetty SFS-EN ISO 9712 -standardin mukaisesti tasoille 2 ja 3.

Henkilökuntamme on erikoiskoulutettu teräsrakenteiden pinnoitteiden laadunvalvontaan ja tarkastajamme on pätevöitetty NS 476 -standardin ja FROSIO-vaatimusten mukaan. Hitsaajan pätevyyskokeiden valvojat pätevöitetty SHY:llä (Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys).