On-site-koneistus

Suuri osa Telatek Servicen palveluista toteutetaan asiakkaan luona, paikanpäällä tehtävillä toimenpiteillä. Asiakas hyötyy toimintatavastamme monella tavalla. Seisokkiajan lyheneminen sekä kokonaiskustannusten pieneneminen säästävät paljon aikaa, rahaa ja vaivaa.

Joustavuus ja luotettavuus ovat meille tunnusomaisia piirteitä. Osaava henkilökuntamme on tottunut vaativiin ja nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Yllättävienkin ongelmien sattuessa olemme paikalla nopeasti.

Myös konekantamme soveltuu hyvin paikanpäällä tehtäviin korjaustöihin. Siirrettävät koneistuslaitteet ja työkalut mahdollistavat suuremmatkin korjaustoimenpiteet ilman purkamista. Koneistustöiden lisäksi kunnostuskohteessa tarvitaan usein termistä ruiskutusta materiaalin lisäämiseksi. Pystymme tarvittaessa myös suunnittelemaan ja rakentamaan kohteeseen soveltuvan työkalun.

On-site-koneistuksesta on hyötyä mm.

  • suurten ja raskaiden koneiden tai niiden osien korjauksessa ja huollossa
  • säteilyn alaisessa kohteessa olevien laitteiden korjauksessa ja huollossa
  • pitkissä kuljetusetäisyyksissä

Hyödyt näkyvät mm. seisokkiaikojen lyhenemisenä, purkutyön vähenemisenä ja kokonaiskustannusten pienenemisenä.