On-site-koneistus

Suuri osa Telatek Servicen palveluista toteutetaan asiakkaan luona, paikanpäällä tehtävillä toimenpiteillä. Asiakas hyötyy toimintatavastamme monella tavalla. Paikalla tapahtuva koneistaminen on yleensä turvallisempi vaihtoehto kuin koneen purkaminen ja raskaiden komponenttien siirtely. Seisokkiajan lyheneminen sekä kokonaiskustannusten pieneneminen säästävät paljon aikaa, rahaa ja vaivaa.

Turvalliset työtavat, joustavuus ja luotettavuus ovat meille tunnusomaisia piirteitä. Osaava henkilökuntamme on tottunut vaativiin ja nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Yllättävienkin ongelmien sattuessa olemme paikalla nopeasti.

Konekantamme soveltuu hyvin paikanpäällä tehtäviin korjaustöihin. Siirrettävät koneistuslaitteet ja työkalut mahdollistavat suuremmatkin korjaustoimenpiteet ilman purkamista. Koneistustöiden lisäksi kunnostuskohteessa tarvitaan usein termistä ruiskutusta materiaalin lisäämiseksi. Pystymme tarvittaessa myös suunnittelemaan ja rakentamaan kohteeseen soveltuvan koneistuslaitteen.

On-site-koneistuksesta on hyötyä mm.
  • suurten ja raskaiden koneiden tai niiden osien korjauksessa ja huollossa
  • kun halutaan turvallisempi vaihtoehto koneen purkamiselle ja raskaiden komponenttien siirtelylle
  • säteilyn alaisessa kohteessa olevien laitteiden korjauksessa ja huollossa pitkissä kuljetusetäisyyksissä

Hyödyt näkyvät mm. työmaan turvallisuustason parantumisella, seisokkiaikojen lyhenemisenä, purkutyön vähenemisenä ja kokonaiskustannusten pienenemisenä.