Energiateollisuus

Energiateollisuus

  • Lämpövoimalaitokset
  • Ydinvoimalaitokset
  • Vesivoimalaitokset
  • Tuulivoimalaitokset
  • Laitetoimittajat

Hoidamme koko palveluprosessin laitteiden ja rakenteiden suunnittelusta valmistukseen sekä niiden asennuksesta käyttöönottoon ja kunnossapitoon.

Palvelumme ytimessä ovat turvalliset työtavat, kymmenien vuosien kokemus ja jatkuva kehittyminen. Ne kiteytyvät yhteen sanaan omistautuminen.

Konepajapalvelumme toimittaa suuret ja keskisuuret hitsattavat ja koneistettavat laitteet ja rakenteet sekä hoitaa laitteiden kunnostamiset.

Projektipalvelumme hoitaa tuotantolinjojen ja –laitteiden korjaus- ja muutosprojektit.

Kunnossapitopalvelumme hoitaa koneiden ja laitteiden mekaanisen kunnossapidon. Kunnossapitopalvelumme kattaa myös On-site-koneistukset, termiset pinnoitukset ja hitsaukset.

Asiantuntijapalvelumme hoitaa mittauspalvelut, NDT- DT-tarkastukset ja laadun varmistuksen. Olemme mm. akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti akkreditoitu testauslaboratorio T237 ja meillä on TUK:n testauslaitoslupa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten mekaanisten laitteiden ja rakenteiden ainetta rikkomattomiin tarkastuksiin (turvallisuusluokat 1-4 ja EYT).

Koneidesi koko elinkaari on hyvissä käsissä.