Konepajapalvelut

Telatek Service Oy on erikoistunut keskisuurten ja vaativien koneistettavien teräsrakenteiden valmistukseen ja laitteiden kunnostamiseen. Käytössämme on eri tekniikoita kuten koneistamista, hitsausta ja termistä pinnoitusta. Huoltoyksiköistämme löytyy monipuolinen konekanta, joten pystymme tarjoamaan asiakkaillemme monipuolisia ja pitkälle jalostettuja konepajatöitä. Erikoisalaamme ovat mm. termiset ruiskutukset, erikoisterästen hitsaaminen, sekä valkometallilaakereiden kunnostus ja valmistaminen.

Merkittävimpiä kunnostuskohteita ovat:

  • kaivosteollisuuden eri komponentit kuten myllyt, murskat, seulat, siilot ja kuljettimet
  • energiateollisuuden komponentit kuten höyryturbiinin pesät, roottorit ja venttiilit
  • vesivoimateollisuuden turbiinin johtopyörät, johtosiivekkeet, akselit, liukulaakerit ja laakeripesät
  • prosessiteollisuuden myllyt, valkometallilaakerit, ruuvit, akselit, venttiilit ja koneistettavat teräsrakenteet
  • meriteollisuuden komponentit kuten potkurin navat, akselit, tiivisteboxit, satamanosturien pyörätelit
  • terästehtaiden telat, laakerit ja laakeripukit
  • metsäteollisuuden telat, kuorimomyllyt, rumpuhakkurit, ruuvit, venttiilit ja akselit
  • meriteollisuuden komponentit kuten potkurin navat, akselit, tiivisteboxit, satamanosturien telipyörästöt ja kääntökehät

Laiteluettelo:

Telatek Service Oy | Raahe

Ota yhteyttä