Verkstadstjänster

Telatek Works är specialiserat på tillverkningen av stora konstruktioner och anläggningar. Vi är en av de största svetsande verkstäderna i Finland och en ledande kontraktstillverkare av stommar till stora propelleranläggningar. Dessutom tillverkar vi krävande stålkonstruktioner för bl.a. offshore- och gruvindustrin.

Telatek Service är specialiserat på tillverkning av mellanstora krävande bearbetade stålkonstruktioner och renovering av anläggningar med olika tekniker, såsom bearbetning, svetsning och termisk sprutning. Våra serviceenheter har en omfattande och mångsidig maskinpark som gör att vi kan utföra ett brett spektrum av olika högkvalificerade verkstadsuppdrag.