Experttjänster

Telatek Service Oy:s besiktningsavdelning är expert på besiktning av metallkonstruktioner. Vi har alltid satsat på utveckling av nya metoder, och vi är föregångare inom ett flertal kvalitetssäkringsområden i Finland.

Våra tjänster omfattar kvalitetssäkring av termiska beläggningar, svets-, maskinbearbetnings- och beläggningsarbeten både i verkstad och på plats.

Vi arbetar även med projektledning och ser till att projektet genomförs och att kvalitetskraven uppfylls genom hela projektet. De metoder för kvalitetskontroll som vi har utvecklat håller hög kvalitet och garanterar ett tillförlitligt slutresultat. Vi använder ett NDT-laboratorium ackrediterat av Finas nr T237 (MT-, PT-, UT-, RT- och VT-metoderna). Vår besiktningspersonal är experter inom sina respektive områden och har lång erfarenhet av krävande besiktningsuppdrag.