Företaget

Telatek-gruppen är en ledande finländsk producent av installations-, underhålls-, kvalitetssäkrings- och verkstadstjänster.

Våra tjänster omfattar beläggningsarbeten och maskinbearbetning (även på plats), verkstadstillverkning, montering och installation samt kvalitetskontroll.

Vi har specialiserat oss på tillverkning och reparation av stora och massiva arbetsstycken samt på arbete under krävande förhållanden. Vi utvecklar ständigt våra tekniker och satsar på hög kvalitet i all vår verksamhet. Vi erbjuder våra kunder mervärde och besparingar genom högkvalitativa produkter och fördomsfria lösningar.

Vi har enheter i Brahestad, Taivalkoski, Nokia och Borgå, och vi erbjuder våra tjänster till industrikunder över hela världen.

Bland våra kunder och samarbetspartner är vi kända för att vara ärliga och pålitliga. Vi går alltid in för att hitta den bästa lösningen för våra kunder och genomför den snabbast möjligt. Våra kunder vill arbeta med oss, eftersom de har insett att våra tekniker och arbetssätt ger stora besparingar.

Exempel på detta är lägre service- och underhållskostnader och de besparingar som ett brett tjänstekoncept möjliggör.