Termisk sprutning

Termisk sprutning passar för de flesta grundmaterial och är ett upp till fem gånger snabbare sätt att belägga en yta än svetsning. Det går också att kombinera olika material, såsom gjutstål och aluminiumoxid.

Vid termisk sprutning beläggs grundmaterialet med ett skikt av smält tillsatsmaterial som fastnar vid grundmaterialet utan att materialen blandas. Fördelen jämfört med svetsning är bland annat att grundmaterialets egenskaper förblir oförändrade. Då behövs exempelvis inte nya tryckprovningar av tryckbärande anläggningar efter ytbeläggningen, och man kan kombinera olika metaller och andra material (till exempel kan stål beläggas med zink eller ett keramiskt tillsatsmaterial). Största nackdelen jämfört med svetsning är att beläggningen inte kan medräknas i materialstyrkan vid hållfasthetsberäkning.

Vi har ett brett utbud av olika beläggningsalternativ till olika ändamål. Vi har också själva utvecklat och patenterat tillsatsmaterial för speciella objekt. Exempelvis har TE-7B visat sig vara en välfungerande skyddsbeläggning mot erosion i pannor i förbränningsanläggningar. Det har med fördel använts bland annat i kraftverket för Vaskiluodon Voima i Seinäjoki sedan 1992.

Termisk sprutning är ett samlingsbegrepp för en rad metoder där ett fast tillsatsmaterial smälts och sprutas som en sky av fina droppar med hög hastighet på en förbehandlad yta. Tillsatsmaterialet lägger sig som ett slitstarkt skikt på ytan. Tillsatsmaterial kan vara metaller, metallegeringar, oxider, karbider, plaster och blandningar av dessa ämnen.

Bättre skydd mot slitage, erosion och korrosion

Telatek Service har en lång erfarenhet av termisk sprutning. Termisk sprutning används inom ett flertal industrisektorer för att förlänga livslängden för maskiner och anläggningar. Vi har ett brett urval av beläggningsalternativ för en lång rad användningsområden.

Termisk sprutning har flera fördelar för våra kunder. Den minskar behovet att investera i reservdelar och håller ner underhållskostnaderna. Samtidigt ger den ökad användbarhet för anläggningarna och möjlighet att tillverka produkter av högre kvalitet.

Vid kvalitetskontroll av beläggningar går man igenom ytans beläggningsbarhet, beläggningsomständigheter, utrustning, tryckluft, material, operatörernas behörighet, blästringskvalitet, åtgång av tillsatsmaterial, beläggningstjocklek och ytkvalitet. Det hela dokumenteras i en kvalitetskontrollrapport.

Vanliga användningsområden för termisk sprutning är:
 • Ångförvärmare (kärnkraftverk)
 • Tätningsytor i ång- och gasturbiner
 • Turbinhus
 • Ledskovlar och labyrinttätningar i turbiner
 • Väggrör i kraftverkspannor
 • Områden kring murverket under gasöppningar i kraftverkspannor
 • Områden kring brännare och sotningsapparater i kraftverkspannor
 • Områden kring inmatningsöppning för fast bränsle i kraftverkspannor
 • Överhettare, roster och pannhustak
 • Lagerhus och -passningar och slithylsor i tvättare i kraftverk
 • Beläggningar av pumprotorer, pumphus, sug- och tryckändar
 • Beläggningar av tätningsytor och spindlar i ventiler
 • Vitmetallager
 • Autoklaver
 • Reaktorer
 • Kokare
 • Filter
 • Cykloner
 • Botten på sodapanna
 • Tankar och silor
 • Lager- och tätningsytor på axlar
 • Inmatar- och transportörskruvar
 • Fläktdelar
 • Offshore- och onshore-konstruktioner
 • Maskinvalsar, cylindrar och rullar
 • Fundamentringar och andra stålkonstruktioner i vindkraftverk
 • Linskivor
 • Värmeisolerings- och värmeskyddsbeläggningar (zirkoniumdioxider
 • Elisolerande beläggningar (aluminiumoxid)
 • Elmagnetiskt störningsskydd (zink, aluminium, tenn)
 • Reparation av skador av slitage, erosion och korrosion
 • Förbättring av beständighet mot slitage, erosion och korrosion

Tillämpade metoder

Telatek använder sig av följande metoder för termisk sprutning:

 • Flamsprutning med pulver
 • Flamsprutning med tråd
 • Sprutnings- och smältningsmetoden
 • Ljusbågssprutning
 • Plasmasprutning
 • HVOF-sprutning