Termisk beläggning

Vid termisk beläggning appliceras smält material på ett grundmaterial så att det fäster i grundmaterialet utan att materialen blandas. Jämfört med svetsning har denna metod ett flertal fördelar, såsom att den inte påverkar grundmaterialets egenskaper, provtryckningar inte behöver göras på tryckbärande anordningar efter utfört beläggningsarbete och att olika typer av metaller och material kan användas tillsammans (t.ex. zink- eller keramisk beläggning på stål). Den största nackdelen jämfört med svetsning är att beläggningen inte får beaktas som materialtjocklek i hållfasthetsberäkningar.

Vi kan erbjuda ett flertal alternativ för olika användningsområden. Vi använder även tillsatsmaterial som vi har utvecklat och patenterat för olika användningsområden. Bland dessa kan nämnas erosionsbeläggningen TE-7B, som har visat sig fungera bra i pannor i förbränningsanläggningar. Erfarenhet av detta har vi till exempel från Vaskiluodon Voima Oy:s kraftverk i Seinäjoki ända sedan 1992.

Termisk sprutning är ett samlingsbegrepp för en rad sprutningsmetoder där ett fast tillsatsmaterial smälts och det smälta materialet slungas i väg i hög hastighet som en dimma av fina droppar mot en förbehandlad yta, som därigenom får en slitstark beläggning. Tillsatsmaterialet kan bestå av metaller, metallegeringar, oxider, karbider, plaster och blandningar av dessa material.

Telatek Service har lång erfarenhet av termisk sprutning. Termisk sprutning används inom ett flertal industrisektorer för att förlänga livslängden på maskiner och anläggningar. Tack vare vårt breda urval av beläggningar kan våra metoder användas inom en lång rad användningsområden.

Termisk sprutning har varit till fördel för våra kunder på en rad olika sätt. Den ger minskade investeringar i reservdelar och håller ner underhållskostnaderna, förbättrar anläggningarnas användbarhet och möjliggör produktion av produkter av högre kvalitet.

Typiska användningsområden för termisk sprutning:

  • pannor i kraftverk
  • ång- och gasturbiner
  • offshore- och onshoreindustrin
  • valsar och cylindrar i pappersmaskiner
Metoder som används

Telatek använder följande termiska sprutningsmetoder:

  • flamsprutning med pulver
  • flamsprutning med tråd
  • sprutnings- och smältningsmetoden
  • ljusbågssprutning
  • plasmasprutning
  • HVOF-sprutning