Mättjänster

Grunden för högkvalitativ maskinkonstruktion är tillförlitliga mätningar.

Kalibrering av mätutrustningen i enlighet med kvalitetssystem i kombination med kunniga medarbetare garanterar framgångsrika projekt.

Vår specialkompetens inom mätning av stora objekt stödjer Telatek-gruppens övriga verksamhet och gör att vi kan tillhandahålla ett flertal tjänster under ett och samma tak.

Bl.a.

 • dimensionering av bottenplattor och borrningar
 • valsriktning
 • riktning av schabrar
 • riktning av driftsystem
 • installationsmätningar
 • riktning av virautrustning
 • mätning av produktionslinjer

Mätutrustning

Vi använder oss av följande utrustning för mätningar:

 • Metronor 3D mätutrustning
 • Leica 1800 TCL takymeter, precisionsprismor
 • AMS mätprogram
 • Leica teodoliter
 • Leica NA2/NAK2 avvägningsinstrument
 • Rotalign kopplingslasrar
 • Digital mätare av schabervinklar