Svetsning

Reparationssvetsning

Ett av Telatek Services specialiseringsområden är reparationssvetsning av stora stycken. Processen vid reparationssvetsning varierar från fall till fall. Våra erfarna experter analyserar de material som ska repareras och gör en kartläggning av skadorna.

Utifrån detta sammanställs en reparationsprocedur för arbetet inklusive besiktningsmoment.

Svetsbeläggning

Svetsbeläggning används när ett stycke är hårt slitet eller behöver en ny slitstark yta.

Inom industrin finns det många olika anläggningar som behöver material till skydd mot mycket hårt slitage eller korrosion. Telatek Service har tagit fram beläggningar för olika ändamål som är avsedda att förhindra abrasion, erosion och korrosion. Vårt breda urval av svetsmaterial och tillgängliga beläggningsmetoder gör det möjligt att välja optimala beläggningslösningar för olika typer av objekt. Typiska beläggningsobjekt är till exempel ventiler, pumpar, axlar, tappar och skruvar samt lager- och tätningsytor.

PTA-svetsning

PTA-svetsningen är ett bevis på Telatek Services ständiga produktionsutveckling. Som metod skiljer sig PTA-svetsning från traditionell svetsning genom att ljusbågen är effektiv och tunn. Det gör att värmeinförseln till stycket blir mindre samtidigt som den värmepåverkade zonen (HAZ) minimeras. Detta är till fördel till exempel vid reparationssvetsning av krossaxlar, där den slitna och skadade ytan fylls på så att ursprungsmåtten återskapas. Metoden möjliggör även effektiv svetsning av karbider och stelliter exempelvis på ventilytor.