Svetsning

Reparationssvetsning

En av Telatek Services specialistkompetenser är reparationssvetsning av stora arbetsstycken. Själva reparationsprocessen bestäms alltid fall för fall. Våra erfarna specialister analyserar materialen som ska repareras och gör en kartläggning av skadorna. Utifrån detta upprättas en reparationsprocedur med tillhörande kontrollsteg.

Svetsbeläggning (påläggssvetsning och hårdsvetsning)

Svetsbeläggning används när ett arbetsstycke är hårt förslitet och behöver en ny slitstark ytbeläggning.

Bättre beständighet mot slitage, erosion och korrosion

I industrin används många utrustningar som behöver skyddas mot förslitning eller korrosion med olika material. Telatek Service har utvecklat ett antal beläggningsmaterial för olika användningsområden som förebygger skador från abrasion, erosion och korrosion. Vårt breda utbud av svetsmaterial och beläggningsmetoder gör att vi säkert hittar den optimala beläggningen för alla objekt.

PTA-svetsning

PTA-svetsning är ett exempel på Telatek Services kontinuerliga produktionsutveckling. Som metod skiljer sig PTA-svetsning från traditionell svetsning genom att ljusbågen är effektiv och tunn. Då blir värmeinförseln till arbetsstycket mindre, samtidigt som den värmepåverkade zonen (HAZ) minimeras. Detta är en fördel vid bl.a. reparationssvetsning av krossaxlar där en försliten och skadad yta fylls igen och återställs till sina ursprungliga mått.

Metoden möjliggör även en högkvalitativ svetsning av Inconel-legering, stelliter och karbider till exempel på ventilytor.

Vanliga användningsområden för svetsning är:
 • Tätningsytor i ång- och gasturbiner
 • Turbinhus
 • Ledskovlar och labyrinttätningar i turbiner
 • Krossar
 • Kvarnar och trummor
 • Axlar
 • Pumprotorer, pumphus, sug- och tryckändar
 • Beläggning av tätningsytor och spindlar i ventiler
 • Reparation och svetsbeläggning av kraftverkspannor (rör och rörvägg)
 • Inmatar- och transportörskruvar
 • Fläktdelar
 • Offshore- och onshore-konstruktioner (vinschaxlar, propelleraxlar, roderhjärtstock, lager- och tätningsytor i propulsionsanläggningar)
 • Maskinvalsar, cylindrar och rullar
 • Stålkonstruktioner, lager- och tätningsytor i vindkraftverk
 • Kemikalietankar
 • Linhjul
 • Ångförvärmare (kärnkraftverk)
 • Autoklaver
 • Reaktorer
 • Kokare
 • Filter
 • Cykloner
 • Reparation av skador av slitage, erosion och korrosion
 • Förbättring av beständighet mot slitage, erosion och korrosion