Kvalitetssäkring

LEAN-ledning

På alla våra enheter tillämpas ledningsmodellen LEAN. Vi arbetar ständigt på att förbättra vår verksamhet genom analys och utveckling enlig modellen.

Säkerhetstillstånd

Vi har ett säkerhetstillstånd från finska Strålsäkerhetscentralen (STUK) för användning av industriell radiografi (godkända utrustningar, lokaler och ansvariga medarbetare/användare).

Testtillstånd för besiktning av kärnkraftverk

Vi har ett tillstånd från finska Strålsäkerhetscentralen (STUK) att utföra oförstörande provningar av konstruktioner och mekaniska utrustningar på kärnkraftverken Lovisa och Olkiluoto (säkerhetsklasser 1-4/icke-kärntekniskt).

Ackreditering enligt SFS-EN ISO/IEC 17025

Telatek Service har ett T237-provningslaboratorium för NDT-provningar (magnetpulverprovning, penetrantprovning, ultraljudsprovning) ackrediterat av det finska ackrediteringsorganet FINAS enligt den internationella standarden SFS ISO/IEC 17025. 

Personalkvalifikation

Våra NDT-inspektörer är certifierade på nivå 2 och 3 enligt standarden SFS-EN ISO 9712. 

Dessutom är våra medarbetare specialutbildade för kvalitetskontroll av beläggningar på stålkonstruktioner, och våra inspektörer är kvalificerade enligt kraven i standarden NS 476 och FROSIO-certifikatet. Övervakarna i svetsarprövningar är certifierade med IWS-, IWT- eller IWE-utbildning eller av Finlands svetstekniska förening (SHY).