Det säkraste valet för allt ifrån tillverkning till installation och underhåll

Alla konstruktioner och anläggningar har sin livscykel. När tillverkningen och underhållet är av högsta kvalitet får dina produktionsanläggningar en lång livslängd och en optimal verkningsgrad. Telatek erbjuder verkstads-, projekt-, underhålls- och kvalitetssäkringstjänster som optimerar ditt resultat.

Vi sköter hela tjänsteprocessen från planeringen och tillverkningen av konstruktioner och anläggningar till installationen, idrifttagningen och underhållet. Kärnan i vår service är säkra arbetssätt, flera årtiondens erfarenhet och kontinuerlig utveckling. Detta kan sammanfattas i ett ord: engagemang. Dina maskiner är i goda händer under hela sin livscykel.

Kontakta oss