Underhålls-, maskinbearbetnings- och on site-tjänster

All utrustning har en livscykel. Förebyggande service och underhåll säkerställer en lång livslängd och en utomordentlig verkningsgrad för din utrustning.

Med hjälp av Telatek Services installations-, underhålls-, kvalitetssäkrings- och verkstadstjänster optimerar du ditt resultat. Våra on site-tjänster garanterar en stabil och effektiv funktion hos såväl turbiner, krossar, kvarnar och maskiner som pannor.

Kärnan i vår service utgörs av decennier av erfarenhet och kontinuerlig utveckling. Dessa kan sammanfattas i ett enda ord: engagemang. Dina maskiner är i goda händer under hela sin livscykel.

Kontakta oss