Installationsbesiktning

I genomförandet av projekt är dokumentering och besiktning av arbetet av största vikt. Myndigheternas krav och de utmaningar som projekt ställs inför framhäver installationsbesiktningens betydelse.

Telatek har bred erfarenhet av installationsbesiktning inom olika industrisektorer, i kundprojekt och egna entreprenader.

Exempel på besiktningsuppdrag i anslutning till installation av maskiner och anläggningar för pappersindustrin runt om i världen:

  • byte av yankeecylinder
  • demontering och nyinstallation av efterbehandlingslinje
  • modifiering av pressparti och former