Vitmetallager

Telatek har flera årtiondens erfarenhet av reparation och tillverkning av vitmetallager genom sprutning. Vi har genomfört hundratals projekt kring vitmetallager, främst för energi-, gruv- och träförädlingsindustrin.

Tillverkning av lager

Ett löst sittande vitmetallskikt förhindrar bildningen av oljefilm och försämrar lagrets funktion. Hos Telatek tillverkas lagren genom sprutning för att garantera en 100-procentig vidhäftning och en beständig yta.

Tillverkning av ett nytt lager i korthet:

•Planering efter mått eller modell
•Tillverkning av lagret genom sprutning
•Bearbetning
•Kontroller
•Installation

Vår teknik gör tillverkningen av lager snabb och pålitlig. Måttbeställda lager kan levereras inom cirka fyra veckor.

Underhåll av lager

Oftast kommer lagren in för underhåll enligt ett planerat schema, men ibland behövs underhållet akut. Vi är vana vid att vara flexibla för att möta kundens behov. Till exempel kan ett turbinlager repareras inom 2-3 dagar.

Vid renovering av ett vitmetallager är det speciellt viktigt att den gamla lagermetallen avlägsnas fullständigt. Den nya lagermetallen appliceras enligt noggrant specificerade sprutningsparametrar. Vitmetall som Telatek sprutar har en vidhäftningshållfasthet på över 20 Mpa.

Vidhäftningen är så stark att vitmetallens inre sammanhållningskraft ger efter snarare än vidhäftningen bryts.

Efter sprutningen rensas lagret från sprutningsstänk och ytorna bearbetas. Sista steget i renoveringen är besiktning. Alla renoverade och tillverkade vitmetallager kontrolleras av ett ackrediterat besiktningsorgan. Vid behov kan Telatek även sköta installationen av lagren.

De tillverkade eller renoverade lagren kan förvaras hos Telatek tills kunden till exempel har ett schemalagt underhållsuppehåll.

Oförstörande provningar

Långt ifrån alla sprickor i ett lager kan upptäckas vid en visuell kontroll. För att kunna identifiera eventuella sprickor och avvikelser under ytan behövs en NDT-provning eller oförstörande provning.

Våra NDT-provningar är ackrediterade av det finska ackrediteringsorganet FINAS och vårt NDT-laboratorium är godkänt av alla klassificeringssällskap.

Telateks lager i kärnkraftverk

Vitmetallager från Telatek används i objekt där kraven på säkerhet är strängast. Våra spruttillverkade vitmetallager är godkända av finska Strålsäkerhetscentralen och används i bland annat Fortums kärnkraftverk i Lovisa.