Kvalitet

Strålsäkerhetscentralens säkerhetstillstånd

Strålsäkerhetscentralens säkerhetstillstånd för användning i industriell radiografi (godkända anordningar, utrymmen och ansvarspersoner/användare).

Testtillstånd för YVL-besiktningar

Strålsäkerhetscentralens testanläggningstillstånd för oförstörande provning av mekaniska anordningar och konstruktioner i kärnkraftverken i Lovisa och Olkiluoto (säkerhetsklass 1–4 och EYT/icke klassificerad kärntekniskt).

Ackreditering SFS-EN ISO/IEC 17025

Telatek Service Oy är ett testlaboratorium ackrediterat av Finas ackrediteringstjänst nr T237 (NDT-testning: MT-, PT-, RT- och UT-metoderna), ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025.

https://www.finas.fi/Documents/T237_A06_2015.pdf

Personalkvalifikationer

Våra NDT-inspektörer är certifierade på nivå 2 och 3 enligt standarden SFS-EN ISO 9712.

Vår personal är specialutbildad inom kvalitetskontroll av beläggningar på stålkonstruktioner, och våra inspektörer är certifierade enligt standard NS 476 och FROSIO-kraven. Övervakarna i certifieringsproven för svetsare är certifierade av Finlands svetstekniska förening (SHY).