Terminen pinnoitus

Terminen pinnoitus käy useimpiin perusaineisiin ja on jopa viisikertaa nopeampi pinnoitusvaihtoehto kuin hitsaus. Myös erilaisten materiaaliparien yhdistäminen on mahdollista, esim. valuteräs ja alumiinioksidi.

Termisellä pinnoituksella päällystetään perusaine sulalla materiaalilla, joka tarttuu perusaineeseen kiinni ilman materiaalien sekoittumista. Tällä saavutetaan hitsaukseen verrattuna useita etuja kuten se että perusaineen ominaisuudet eivät muutu, paineenalaisissa laitteissa ei tarvita pinnoituksen jälkeen painekoetarkastuksia ja voidaan käyttää eri metalleja ja materiaaleja yhdessä (esim. teräksen pinnoitus sinkillä tai keraamisella pinnoitteella). Suurin miinus hitsaukseen verrattuna on se, että pinnoitetta ei saa huomioida lujuuslaskennassa ainevahvuuteen.

Meillä on useita eri vaihtoehtoja eri käyttökohteisiin. Meillä on myös useita kehittämiämme ja patentoimiamme lisäaineita eri käyttökohteisiin. Esim. eroosiopinnoitteena TE-7B, joka on polttolaitosten kattiloissa osoittanut toimivuutensa. Tästä on kokemusta esim. Vaskiluodon Voima Oy:n Seinäjoen voimalaitoksella jo vuodesta 1992.

Terminen ruiskutus on yleisnimitys ruiskutusmenetelmille, joissa kiinteä lisäaine sulatetaan ja sula viedään pienipisaraisena sumuna suurella nopeudella esikäsiteltyyn pintaan, johon näin muodostuu kestävä pinnoite. Lisäaineet voivat olla metalleja, metalliseoksia, oksideja, karbideja, muoveja ja em. materiaalien sekoituksia.

Kulumis-, eroosio- ja korroosiokestävyyden parantaminen

Telatek Servicellä on pitkä kokemus termisestä ruiskutuksesta. Termistä ruiskutusta käytetään useilla teollisuudenaloilla pidentämään koneiden ja laitteiden käyttöikää. Pinnoitevalikoimamme laajuuden ansiosta menetelmämme soveltuvat moniin eri käyttökohteisiin.

Terminen ruiskutus on hyödyttänyt asiakkaitamme monella tavalla. Se pienentää varaosainvestointeja ja kunnossapitokustannuksia, parantaa laitteiden käytettävyyttä ja mahdollistaa parempilaatuisten tuotteiden tuottamisen.

Pinnoituksen laadunvalvonnassa tarkastetaan pinnoitettavan alueen pinnoituskelpoisuus, pinnoitusolosuhteet, laitteet/paineilma/materiaalit/operaattorien pätevyydet, raepuhalluksen laatu, pinnoituslisäaineen menekki ja ruiskutetun pinnoitteen paksuus sekä pinnan laatu. Laadunvalvonta dokumentoidaan raportiksi.

Tyypillisiä termisen ruiskutuksen käyttökohteita ovat:

 • Höyryn esilämmittimet(Ydinvoimalaitokset)
 • Höyry- ja kaasuturbiinien tiivistepinnat
 • Turbiinien pesät- ja  sisäpesät
 • Turbiinien johtosiivet ja labyrinttialueet
 • Voimalaitoskattiloiden seinämäputket
 • Voimalaitoskattiloiden kaasu(sykloni)aukkojen alaosan muurausrajan ympäristöt
 • Voimalaitoskattiloiden polttimien- ja nuohoimien ympäristöt
 • Voimalaitoskattiloiden kiinteän polttoaineen syöttöaukon ympäristöt
 • Voimalaitoskattilan tulistimet, arinat, katot
 • Voimalaitosten pesureiden laakeripesät, -sovitteet ja kulutusholkit
 • Pumppujen roottoreiden, pesien, imu- ja painepäätyjen pinnoitukset (stellitointi)
 • Venttiilien tiivistenpintojen ja karojen pinnoitukset
 • Valkometallilaakerit
 • Autoklaavit
 • Reaktorit
 • Keittimet
 • Suodattimet
 • Syklonit
 • Soodakattilan pohja
 • Säiliöt ja siilot
 • Akselien laakeri- ja tiivistepinnat
 • Syöttö- ja kuljetinruuvit
 • Puhaltimenosat
 • Offshore- ja onshore-rakenteet
 • Koneiden telat, sylinterit ja rullat
 • Tuulivoimaloiden perustusrenkaat ja muut teräsrakenteet
 • Köysipyörät
 • Lämmöneriste ja kuumasulkupinnoitteet (Sirkonioksidit)
 • Sähköä eristävät pinnoitteet (Alumiinioksidi)
 • Sähkömagneettinen häiriösuojaus (Zn, Al, Sn)
 • Muut kulumis-, eroosio- ja korroosiovaurioiden korjaukset
 • Kulumis-, eroosio- ja korroosiokestävyyden parantaminen

Käytetyt menetelmät

Telatekilla on käytössä seuraavat termiset ruiskutusmenetelmät:

 • Jauheliekkiruiskutus
 • Lankaliekkiruiskutus
 • Ruiskutus-sulautusmenetelmä
 • Kaariruiskutus
 • Plasmaruiskutus
 • HVOF-ruiskutus