Projektijohtaminen

Projektien kokonaisvaltainen johtaminen on Telatek Service Oy:n ydinosaamista. Projektien hallinta koostuu eri osakokonaisuuksista, joista räätälöidään kullekin projektille sopiva kokonaisuus.

 • Turvalliset työtavat
 • Yli 30 vuoden kokemus vaativista palvelu- ja toimitusprojekteista
 • Kansainvälisesti kokenut toimija
 • Systemaattinen projektointi ja dokumentointi
 • Sertifioitu toimija
 • Projekteja monille teollisuuden aloille ja lukemattomiin eri kohteisiin
 • Parhaimmillamme olemme suurten ja vaativien rakenteiden kokonaistoimittajana.
 • Projektit onnistuneita – korkea ammattitaito – hyvät referenssit – jatkuvuus

Hallitsemme koko palveluprosessin laitteiden ja rakenteiden suunnittelusta valmistukseen sekä niiden asennuksesta käyttöönottoon ja kunnossapitoon.

 • Kaivosten tuotantolinjojen ja –laitteiden korjaus- ja muutosprojektit.
 • Terästehtaiden tuotantolinjojen ja –laitteiden korjaus- ja muutosprojektit.
 • Sahojen tuotantolinjojen ja –laitteiden korjaus- ja muutosprojektit.
 • Sellutehtaiden tuotantolinjojen ja –laitteiden korjaus- ja muutosprojektit.
 • Kartonki- ja paperitehtaiden tuotantolinjojen ja –laitteiden korjaus- ja muutosprojektit.
 • Laivojen potkurijärjestelmien, juoksu- ja kansipyörien sekä moottoreiden korjaus- ja muutosprojektit.
 • Satamien kuljettimien, nostureiden , teräsrakenteiden ja muiden satamalaitteiden korjaus- ja muutosprojektit.
 • Vesivoimalaitosten turbiinin osien ja turbiinikammion korjaus- ja muutosprojektit sekä generaattoreiden koneistukset.
 • Lämpövoimalaitosten kaasu- ja höyryturbiinien, kattiloiden ja uunien sekä muiden prosessilaitteiden korjaus- ja muutosprojektit.
 • Öljynjalostamoiden lämmönvaihtimien, reaktoreiden, ja muiden prosessilaitteiden sekä laippojen ja moottoripetien korjaus- ja muutostyöt.

Parhaimmillamme olemme suurten ja vaativien rakenteiden kokonaistoimittajana. Kehitämme ja ideoimme mielellämme uusia, asiakasta hyödyttäviä teknisiä ratkaisuja.