Tietosuojaseloste

Telatek työnhakijoiden henkilötietojen käsittely

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme muun muassa, mihin tarkoituksiin ja mitä henkilötietoa keräämme ja käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien. Päivitämme tietosuojaselostetta lainsäädännön tai toimintamme muuttuessa.

Kuka käsittelee tietojasi?

Telatek yhtiöt: 

Telatek Service Oy (0753807-3)
Öljytie 8
37150 Nokia

Keneen voit olla yhteydessä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä?

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä:

tietosuoja@telatek.fi/

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Jos haet meille töihin, käsittelemme sinusta seuraavia tietoja:

 • Perustiedot, kuten nimi, syntymäaika 
 • Yhteystiedot, kuten kotiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Hakemus ja hakuprosessiin sisältyvät muut tiedot, kuten kielitaito, koulutus- ja tutkintotiedot, työkokemus ja ajokorttiluokka (jos haettava tehtävä vaatii ajokorttia)
 • Ilmoittamasi suosittelijat ja heidän antamat tiedot
 • tieto työluvasta, oleskeluluvasta, muu lupa/kortti, jos laki, määräykset taikka asiakasyritys edellyttää ko. lupaa/korttia
 • Soveltuvuus- ja arviointitestien tulokset ja vastaukset sekä näiden lokitiedot
 • Rekrytointiprosessin etenemiseen ja mahdolliseen karsintaan liittyvät tiedot

Mihin tarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi työsopimuksen valmisteluun pyynnöstäsi, ja rekrytointitoimenpiteisiin sekä soveltuvuutesi arviointiin.

Henkilötietojesi käsittely perustuu työ- tai toimisopimuksen valmisteluun ja tekemiseen. Oikeus käsitellä henkilötietojasi perustuu osin rekrytointiprosessin synnyttämään oikeutettuun etuun.

Henkilötietojasi voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella siinä määrin kuin lainsäädäntö sitä edellyttää esimerkiksi henkilö- ja soveltuvuusarviointien tekemiseen.

Mistä saamme henkilötietosi?

Keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta itseltäsi.

Tietojasi voidaan kerätä myös suosittelijaltasi ja rekrytointikonsultilta.

Voimme kerätä suostumuksellasi henkilötietoja myös muista lähteistä, ellei kyse ole henkilöluottotiedoista luotettavuutesi selvittämiseksi, jolloin suostumusta ei edellytetä.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Luovutamme henkilötietojasi Suomen lainsäädännön tai viranomaisten niin edellyttäessä.

Voimme hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä seuraavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

 • Rekrytointikonsultit

Siirrämmekö henkilötietojasi kolmanteen maahan?

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Säilytysajoissa otetaan huomioon esimerkiksi lainsäädännön mahdollistamat kanneajat sekä työnantajan velvollisuudet.

Säilytämme henkilötietojasi kahden vuoden ajan haettuun asemaan liittyvän palkkauspäätöksen tekemisestä. Avoimia työhakemuksia säilytämme vuoden niiden saapumisesta, ellet ole antanut erikseen suostumusta pidempään säilytysaikaan.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Oikeuksiesi käyttämiseksi voit olla yhteydessä tietosuoja@telatek.fi/. 

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
 • olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
 • emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai 
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

 • suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
 • käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisemme sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutetun etumme perusteella suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.

Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa milloin tahansa antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksesi perusteella ennen sen peruuttamista suorittamamme käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Kuinka varmistamme tietoturvan henkilötietojesi käsittelyssä?

Henkilötietosi on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien. Henkilötietojasi sisältävien järjestelmien käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Tietokoneissamme on käytössä monivaiheinen tunnistautuminen sekä järjestelmämme on suojattu virustorjuntaohjelmalla ja palomuurilla.

Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan niillä henkilöillä, joilla on tarve käsitellä henkilötietojasi työtehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi.

Päivitetty viimeksi 7.05.2024