Auroora Yhtiöt laajentaa Teolliset tuotteet ja palvelut -segmenttiään ostamalla Telatek Servicen

Auroora Yhtiöt Oyj on 3.6.2024 ostanut Telatek Service Oy:n koko osakekannan.

Kaupan toteutumisen myötä Telatek Servicen nykyinen talousjohtaja Kari Koivula siirtyi
Telatek Servicen toimitusjohtajaksi.

Samalla Heikki Hemmilä ja Heikki Manninen siirtyivät Atlantia Oy:n palveluksesta Telatek
Servicen palvelukseen. Myyntijohtaja Heikki Manninen vastaa yhtiön asiakkuuksista ja
myynnistä sekä markkinoinnista ja hankintapäällikkö Heikki Hemmilä vastaa yhtiön
hankinnasta.

Auroora Yhtiöt Oyj on pitkäjänteinen omistaja, joka omistaa tytäryhtiönsä pysyvästi ja
tarjoaa yhtiöilleen kasvualustan. Yhtiön vuoden 2023 liikevaihto oli 131 miljoonaa euroa, ja
siihen kuuluu yli 20 pk-yritystä, jotka työllistävät noin 800 henkilöä. Yhtiöt toimivat
sarjayhdistelijämallin mukaisesti itsenäisesti omalla nimellään, brändillään ja strategiallaan
osana yrittäjien rakentamaa suomalaista yhteisöä.  www.auroora.com

Lisätietoja:
Kari Koivula, toimitusjohtaja – Telatek Service Oy, 050 631 08
Petri Antila, liiketoimintajohtaja – Auroora Yhtiöt Oyj, 040 7150 459