Telatek Service käynnisti lean-hankkeen

Telatek Servicen Raahen yksikössä käynnistetty lean-projekti tähtää työprosessin parempaan organisointiin. Sisaryhtiö Telatek OY:n aiemmin toteuttama lean-hanke toimi positiivisena esimerkkinä siitä, kuinka järjestelmällisen suunnittelun sekä avoimen kommunikaation myötä myös tehokkuus, viihtyvyys ja turvallisuus lisääntyvät.

Työtilojen järjestys ja päivittäispalaverit työtehon parantajina

Telatek Servicen Raahen yksikössä työskentelevä tuotantopäällikkö Kari Roukala kertoo, että lean-hanketta alettiin valmistella sen jälkeen, kun sisaryhtiö Telatek OY:n vastaava projekti tuotti positiivisia tuloksia. Toimitusjohtaja Juha Iiponen nosti esille ajatuksen uudistuksesta myös Telatek Servicen puolelle, ja Roukala päätti esimiehensä Pasi Hakkaraisen kanssa toteuttaa hankkeen.

”Sovimme viime joulukuussa, että kokeilemme lean-menetelmää eräässä turbiinin kunnostusprojektissa heti alkuvuodesta. Tuntui järkevältä aloittaa pilottiprojekti välittömästi, ennen kuin töitä ehtii kertyä liikaa”, Roukala kertoo.

Yksi hankkeen päätavoitteista oli tehostaa prosessia suunnittelun ja organisoinnin avulla. Toinen suuri muutos oli päivittäisjohtamisen korostaminen. Esimiesten päivittäispalaverit antavat selkeän kuvan siitä, mitä kunkin tulee tehdä. Lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuden reagoida prosessipoikkeamiin ja keskustella kehitysideoista. Käyttöön otettiin myös 5S-menetelmä, joka tähtää työtilojen ja -välineiden parempaan järjestykseen sekä työtapojen standardointiin.
”Kun kaikilla on oma paikkansa, aikaa ei tuhlaannu välineiden tai dokumenttien etsimiseen. Järjestys myös lisää työturvallisuutta”, Roukala summaa.

Organisointi on pitkälti asennekysymys

Sisaryhtiö Telatek OY:n Taivalkosken yksikön konepajapäällikkö Ulla Mäkitalo oli mukana toteuttamassa lean-projektia jo aiemmin viime vuonna. Hänkin nostaa esille päivittäisjohtamisen. ”Päivittäiset palaverit ovat helpottaneet informaatiokulkua huomattavasti. Ne ovat myös hyvä kanava työturvallisuusasioihin, jotka täytyy saattaa kaikkien tietoon”, Mäkitalo kertaa. Myös systemaattinen kehittäminen on ottanut uudistuksen jälkeen isoja harppauksia eteenpäin niin tuotannossa, valmistuksessa kuin prosessin etenemisessäkin.

Telatek Servicen asiakkaille muutos näkyy Roukalan mukaan ennen kaikkea prosessin tehostumisena. ”Voimme antaa tarkempia toimitusaikoja ja tehostaa omaa toimintaamme, jotta pystymme parempiin vasteaikoihin. Organisoidusta tekemisestä jää myös kattava dokumentaatio, joka antaa asiakkaallemme selkeän kuvan siitä, mitä on tehty.”

Molemmat ovat varsin yksimielisiä projektin haasteista. ”Muutos on helppo tehdä, mutta hankala ylläpitää. Asennemuutoksen luominen oli suurin haasteemme, mutta onneksi henkilöstö on ottanut projektin hienosti vastaan”, Roukala kertoo. Myös Mäkitalon mielestä muutosvastarinta oli haaste, mutta työpaikan siisteyden ja viihtyvyyden parantuminen on saanut Telatek OY:n työntekijöiltä ja yksikön vierailijoilta kiitettävää palautetta.

Alkuvuoden pilottiprojekti on nyt saatu toteutettua ja tulokset ovat olleet positiivisia. Seuraavaksi Roukalan suunnitelmissa on viedä muutosta myös eteenpäin. ”Visiomme on se, että tämä ei jää ainoastaan Raahen projektiksi. Hyödyt ovat niin merkittävät, että tahdomme tulevaisuudessa jalkauttaa lean-hankkeen Telatek Servicen kaikkiin yksiköihin.”