Sami Luukkonen Telatek Worksin Tuotantopäälliköksi

Sami Luukkonen on nimitetty 1.8.2020 alkaen Telatek Works Oy:n Taivalkosken konepajan tuotantopäälliköksi.

Sami on toiminut Telatek Works Oy:n palveluksessa jo vuodesta 2006 lähtien eri tehtävissä.

Sami jatkaa tuotantopäällikön tehtävien ohessa myös hitsauskoordinaattorina. Tehtävässään Sami raportoi Konepajapäällikkö Ulla Mäkitalolle.