Telatek Servicessä 1000 tapaturmatonta päivää!

Telatek Service Oy saavutti merkittävän työturvallisuuteen liittyvän virstanpylvään 15.1.2021. Sairaspoissaoloon johtava tapaturma on sattunut edellisen kerran 21.4.2018 eli tammikuussa tuli täyteen 1000 tapaturmatonta päivää. Tämän hienon saavutuksen kiitos kuulu kaikille Telatek Servicen työntekijöille. Työturvallisuuteen tehdyt panostukset ja oikea asenne turvalliseen työntekemiseen näkyy saavutetuissa työturvallisuusluvuissa. Työturvallisuuskulttuurin eteenpäin vieminen on tarkoittanut muun muassa: turvallisuushavaintojen aktiivista tekemistä ja havaintojen pohjalta parantavien toimenpiteiden toteuttamista sekä tiedottamisesta henkilökunnalle, työkohteiden riskien arviointeja aina ennen töiden aloitusta ja työturvallisuusasioiden huomioimista kaikessa tekemisessä.

Telatek Service on yrityksenä sitoutunut tekemään tarvittavat toimenpiteet turvallisen työntekemisen eteen ja huomioi myös työturvallisuuteen liittyvistä saavutuksista. Hyvää työturvallisuuskulttuuria viedään eteenpäin ja kehitetään myös yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Telatek Servicessä työturvallisuutta parannetaan joka päivä. Työturvallisuuden kehittämisessä ja jatkuvassa parantamisessa on erittäin tärkeää jokaisen työntekijän oma panostus ja oikea asenne turvalliseen työskentelyyn.

Ari Komulainen, työsuojelupäällikkö

Mika Väänänen, tuotantopäällikkö

”1000 tapaturmatonta työpäivää on saavutus, joka on itselleni erityinen ylpeyden aihe monestakin syystä.

– Ensinnäkin se on virstanpylväs, jonka saavuttaminen on vaatinut jokaisen Telatek Servicessä työskentelevän panoksen, kiitos Teille kaikille!

– Toiseksi se on tavoite, jota lähes kaikki yritykset tavoittelevat, mutta vain harvat saavuttavat.

– Kolmanneksi työmme ovat monipuolisia ja vaihtelevia vaativissa olosuhteissa sekä työturvallisuusmielessäkin erittäin haastavia.

Tämä tulos kertoo, että työtä tehdään ja johdetaan suunnitelmallisesti ammattitaidolla, ei tuurilla.

Tämän virstanpylvään saavuttaminen ei ole ollut meille helppoa, vaan se on vaatinut monenlaisia kehitystoimenpiteitä sekä meiltä, että Asiakkailtamme. Merkittävä vaikutus tämän turvallisuus tuloksen saavuttamiseen on myös yhdessä Asiakkaidemme kanssa tehdyllä kehitystyöllä, suurkiitos tästä Asiakkaillemme!

Turvallisuudesta on tullut kannattavuuden ohella yritystoiminnan keskeinen mittari ja monissa tapauksissa myös tärkein. Asiakkaat edellyttävät, että työt tehdään turvallisesti, laatu on vaatimusten mukainen ja että aikataulut pitävät.

Muutkin sidosryhmät nostavat turvallisuuden hyvin korkealle mukaan lukien niin yrityksessä työskentelevät kuin omistajat.

Tästä on hyvä jatkaa ja ylläpitää sekä kehittää hyväksi todettuja käytäntöjä.”

Juha Iiponen, toimitusjohtaja