Venäläisen höyryturbiinin kokonaiskunnostusprojektista tärkeä päänavaus

Telatek Servicen Raahen konepajalla oli valmisteltu pitkään höyryturbiinin kokonaiskunnostusta venäläiselle asiakkaalle. Työt päästiin aloittamaan tämän vuoden helmikuun lopulla, mutta varhaisimmat neuvottelut turbiinin kunnostusprojektista käytiin jo kolmisen vuotta sitten. Tuolloin Telatek Servicen edustajat toimittivat ensimmäiset tekniset ehdotukset GE Powerin Venäjän yksikölle, joka työn oli tilannut.

Telatek Service mukana projektin kaikissa vaiheissa

Aluksi projektin lopullisen toteuttamistavan suhteen esillä oli useita vaihtoehtoja. Alustavissa keskusteluissa vertailtiin eri mahdollisuuksia, ja lopulta parhaaksi ratkaisuksi osoittautui sekä kunnostettavien että vaihdettavien, kokonaan uusien osien toimittaminen Raahen konepajalle. Kaikki projektiin sisältyvät kunnostus- ja asennustyöt kunnostetuille ja uusille varaosille päätettiin toteuttaa Raahessa.

Projektin käytännön osuus käynnistyi Venäjällä Samaran alueella, missä turbiini purettiin. Myös Telatek Service osallistui purkutyöhön paikan päällä. Tämän jälkeen turbiinin osat kuljetettiin Venäjältä Suomeen. Kun kunnostettavat osat oli saatu Raahen konepajalle, niille suoritettiin projektin edellyttämät tarkastukset, mittaukset ja raportoinnit. Tämän jälkeen osat kunnostettiin ja ennallistettiin alkuperäisiin mittoihinsa ja asennettiin takaisin paikalleen. Samassa yhteydessä asennettiin myös täysin uudet, vaihdetut osat. Asennusprosessin jälkeen kunnostetuille kokonaisuuksille suoritettiin vielä tarkastusmittaukset ja -säädöt sekä laadittiin raportti kunnostustöistä. Kun kunnostustyöt Raahen konepajalla oli saatu päätökseen, kunnostetut osat kuljetettiin takaisin loppuasiakkaalle Venäjälle, missä Telatek Service osallistui myös turbiinin uudelleenkasaamistöihin, joiden lisäksi turbiinille suoritettiin vielä joitakin tarvittavia on-site-koneistus- ja eristystoimenpiteitä. Osien purkaminen ja kuljettaminen rajan yli kunnostettaviksi aiheutti jossain määrin haasteita Venäjän tullauskäytäntöjen vuoksi, mutta huolellinen suunnittelu ja kumppaneiden välinen joustava yhteistyö auttoivat ratkaisemaan ilmenneet haasteet.

Toukokuussa Telatek Servicen osalta päätökseen saatettava turbiinin kunnostusprojekti on toiminut merkittävänä päänavauksena koko yritykselle. Se tarjosi paljon uutta tietotaitoa toteutustapojen sekä työn laajuuden suhteen, mutta toimi myös oivallisena pilottiprojektina yrityksen LEAN-hankkeelle. LEAN-oppien mukaiset menetelmät auttoivat huomattavasti mittavan projektin työn laadun ja aikataulujen tarkkailussa.