Porvoon yksikkö siirtyi uusiin toimitiloihin

Porvoon yksikkö siirtyi uusiin toimitiloihin
Kun Telatek Servicen Porvoon yksikön kapasiteetti ei enää riittänyt kasvaneen liiketoiminnan tarpeisiin, yritys hankki huoltokeskukselleen uudet toimitilat. Se sijaitsee myös Porvoossa, ja sen tavoitteena on laajentaa yrityksen asiakaskuntaa eteläisessä Suomessa.

Paremmat edellytykset myös konepajatoiminnalle

Aiemmassa Porvoon yksikössä toiminta käynnistettiin vuonna 2013, ja se perustettiin Kilpilahden teollisuutta silmällä pitäen. Vuosikymmenen edetessä toiminta on kuitenkin laajentunut siinä määrin, että toimeksiannot eivät koostu enää ainoastaan Nesteen ja Borealiksen töistä. Uusien asiakkuuksien kertyessä edellisen toimipisteen resurssit eivät enää riittäneet, ja muutostarpeeseen oli reagoitava. Yksikön toimitilat tahdottiin säilyttää Porvoossa, sillä Telatek Service tahtoo palvella entistä tehokkaammin myös Etelä-Suomen alueen asiakkaitaan.

”Alkuperäinen Porvoon yksikkö toimi hyvänä on-site-työn huoltokeskuksena. Siellä oli mahdollista säilyttää laitteita, ja sieltä oli helppo lähteä toimeksiannoille”, kertoo Telatek Servicen liiketoimintajohtaja Pasi Hakkarainen. Hänen mukaansa yksikössä tarvittiin kuitenkin paremmat edellytykset tehdä työtä suoraan pajalla. Toiminnan kasvu oli luonut tarpeen myös monipuolisemmalle konekannalle sekä suuremmalle nosturikapasiteetille. ”Aiemmin vaativammat työt on jouduttu kierrättämään Raahen konepajan kautta”, Hakkarainen kertoo. ”Nyt pystymme toimimaan paremmin paikallisesti myös Etelä-Suomessa.”

Uudet toimitilat mahdollistavat asiakaskunnan laajentamisen

Uuteen yksikköön tulee pinnoituskoppi termisille pinnoituksille, joten esimerkiksi valkometallilaakereiden pinnoittaminen onnistuu konepajalla. Lisäksi sieltä löytyy konekantaa konepajatöihin ja laaja valikoima erilaisia on-site laitteita mm. termisiin ruiskupinnoituksiin ja paikanpäällä tapahtuviin koneistuksiin.

Toimitilojen uudistamisen lisäksi Telatek Servicellä on meneillään organisaation vahvistaminen Porvoossa. Etsinnässä on myyntihenkinen yksikön vetäjä, joka voi lähteä kehittämään toimintaa entistä laajemmin. Tarkoituksena on luoda asiakassuhteita myös muualle Etelä-Suomeen Kilpilahden ulkopuolelle, joten resurssien kasvulle on kysyntää. ”Meillä on jatkuvasti haku päällä yksikkömme osaamisen vahvistamiseksi”, Hakkarainen toteaa. ”Elokuun alussa meillä aloitti uusi koneistaja, ja etsimme aktiivisesti muitakin osaavia ammattilaisia. Siten voimme kasvattaa kilpailukykyämme entisestään.”

Uudistukset vaativat systemaattisen toimintasuunnitelman, jotta koko muutoksen mukanaan tuoma potentiaali saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. Hakkarainen suhtautuu resurssi- ja rekrytointinäkymiin positiivisesti. Yritys laatii ensi vuoden alkuun koulutussuunnitelman, jonka tiimoilta erityisosaamista, mm. pinnoitusosaamista ja on-site-koneistustaitoa, siirretään organisaation sisällä. Hakkaraisen mukaan myös alihankintaverkostoa pyritään hyödyntämään jatkossa paremmin. Silloin on mahdollista toimittaa nopeasti ja paikallisesti myös sellaiset työt, joiden tekemiseen itsellä ei ole valmiuksia.

”Kaiken kaikkiaan näen Porvoossa ja Etelä-Suomessa potentiaalia, jota emme ole toistaiseksi kyenneet täysmittaisesti hyödyntämään”, Hakkarainen toteaa lopuksi. ”Toivon, että uudistukset, investoinnit ja suunnitelmallinen työ auttavat meitä palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin myös tällä alueella.”

Uusien toimitilojen avajaiset

Uusien tilojen avajaisia vietettiin Porvoossa perjantaina 14.9. Tilaisuuteen oli kutsuttu Telatek Servicen asiakasyritysten edustajia, yhteistyökumppaneita ja tavaran toimittajia. Tilaisuudessa esiteltiin uusien tilojen ohella mm. on-site laitteistoa käytännön työnäytösten muodossa. Tilaisuus oli kaiken kaikkiaan onnistunut ja yksikön tulevaisuuden suunnitelmat selvästi kiinnostivat Telatek Servicen asiakkaita.