Olje- och gasindustrin

Krävande on site-renoveringar av högtrycksanläggningar

Vid underhåll av olje- och gasindustrins anläggningar finns det inte utrymme för misstag. För reparations- och underhållsarbetet behöver du en samarbetspartner som förstår ditt ansvar och agerar därefter.

Stora tryck, farliga ämnen och kostsamma avstängningar utgör riskerna inom olje- och gasindustrin. Telatek Services gedigna erfarenhet och målmedvetna verksamhet förenas i en snabb reaktionsförmåga och metoder som sparar tid.

Maskinbearbetning på plats och utveckling av specialverktyg minimerar längden på och kostnaderna för serviceuppehållen, men vårt verkliga trumfkort är vår förståelse av helheten som förutser kommande reparationsbehov. Med Telatek Service har du tillgång till expertis som har uppnåtts genom decennier av erfarenhet och som förebygger problem redan i förväg.