Telatek Services verkstadstjänster

Telatek Service Oy har specialiserat sig på tillverkning av medelstora och krävande stålkonstruktioner och renovering av anläggningar. Vi använder oss av olika tekniker såsom maskinbearbetning, svetsning och termisk beläggning. Våra serviceenheter har en flexibel maskinpark, vilket innebär att vi kan erbjuda våra kunder ett brett spektrum av högt förädlade verkstadsarbeten. Vi är specialiserade bland annat på termisk sprutning, svetsning av specialstål samt på renovering och tillverkning av vitmetallager.

Våra mest betydande renoveringsobjekt:

  • olika komponenter till gruvindustrin såsom krossar, såll och transportörer
  • komponenter till energiindustrin såsom ångturbinhus, rotorer och ventiler
  • stålkonstruktioner, kvarnar, vitmetallager, skruvar och axlar till processindustrin
  • komponenter till sjöfartsindustrin såsom propellernav, axlar och tätningsboxar