Tung verkstadstillverkning

Svets- och plåtarbeten

Telatek Works Oy har specialiserat sig på plåt- och svetsarbeten på stora och krävande stålkonstruktioner. Vi svetsar kontinuerligt produkter med stor materialtjocklek med hjälp av tillsatsmaterial och parametrar som har definierats i svetsprocedurkontroller, och vi är vana att hantera mycket stora stycken i vår produktion. Vår verkstad har utmärkta förutsättningar för hantering av stora stycken. Vår lyftkapacitet är 2 x 63 ton och 3 x 20 ton, det vill säga maximalt 126 ton. Dessutom använder vi oss att rymliga hallar och en flexibel maskinpark, vilket innebär att vi kan erbjuda våra kunder ett brett spektrum av högt förädlade verkstadsarbeten. Till vår specialkompetens hör behandling och sammanfogning av olika material. Vi kan tillverka produkter av stål, gjutstål och aluminium till våra kunder.

Våra medarbetare är utbildade och certifierade för sina arbetsuppgifter, och många av dem har mycket lång erfarenhet av branschen. Vi vågar till och med påstå att våra medarbetare är riktiga proffs på olika material och hur de beter sig och hur man uppnår ett felfritt slutresultat.

 

FÖRSÄLJNING

Heikki Manninen
Försäljningdirektör
+358 40 757 6441