Energiindustrin

Vatten- och kärnkraft samt ång-, gas- och andra värmekraftverk

Telatek Service ser till att ditt kraftverk är i drift. Vårt team på hundra experter garanterar att vi alltid kan komma och hjälpa dig inom 24 timmar. Maximera utnyttjandegraden och minimera problemen.

Underhåll av energiindustrins pannor och turbiner är ett arbete där du inte vill stöta på några överraskningar. När allt är beroende av att alla detaljer fungerar, anläggningarna är stora och förseningar är riktigt kostsamma behöver du en samarbetspartner som är värd ditt förtroende. Telatek Service minimerar såväl oväntade som planerade driftstopp.

Telatek Service är en föregångare inom beläggningstekniker. Vi har deltagit i underhållet av över 20 turbiner om året under drygt ett kvarts sekel. Vårt specialområde är renovering och revision av turbiner och pannor samt renovering av lager − snabbt och effektivt på plats och ställe.

Genom att omsorgsfullt planera arbetet i förväg kan vi garantera bästa möjliga utnyttjandegrad, verkningsgrad och livslängd för din anläggning.