Energiindustrin

Vattenkraft och kärnkraft samt ång-, gas- och andra typer av förbränningsanläggningar

Renovering av turbiner

Telatek har mer än 25 års erfarenhet av renovering av turbiner och därtill hörande tekniker. Vi har referenser från underhåll av mer än 100 turbiner, såväl i kärnkraftverk som i övriga kraftverk.

Typiska renoveringsobjekt:

  • invändiga ytor på turbinhus
  • delningsplan och tätningsytor
  • tätningsytor på ledskovlar
  • ledskovlar och skovelbärare
  • ventiler och ventildelar
  • rotorer och generatorer
  • vitmetallager

Beläggningar gör vi i huvudsak genom ljusbågssprutning.

Till de beläggningar som vi har utvecklat hör bland annat TE-20, TE-22 och TE-29.
Telateks utrustning är lätt att flytta och lämpar sig utmärkt för reparations- och renoveringsarbeten på plats hos kunden. Våra medarbetare är vana att arbeta under krävande förhållanden, och tack vare våra flexibla arbetsmetoder har vi fått många nöjda kunder världen över.

Kunden har bland annat följande fördelar av Telateks underhållsarbeten:

  • längre serviceintervall och livslängd på turbiner
  • kortare servicetider och färre driftstopp
  • högre turbineffekt och mindre läckage

Beläggningar i kraftverkspannor

Vid drift av kraftverkspannor utsätts bottnar, väggar och överhettartuber för erosion och korrosion. Telateks patenterade beläggningsmetoder CorCure och EroCure kan förlänga livslängden avsevärt på dessa delar. Beläggningarna ger hög beständighet mot erosion och korrosion och klarar mycket höga driftstemperaturer.

Telatek har mycket lång erfarenhet av vilka beläggningar som lämpar sig bäst för olika typer av objekt ur både ekonomisk och teknisk synpunkt.

Vi kan erbjuda ett stort urval av beläggningar, och vår professionella kvalitetskontroll garanterar att beläggningarna fungerar som de ska. De tekniker som har tagits fram av Telatek förlänger livslängden på maskiner och anläggningar och möjliggör snabba service- och underhållsarbeten.

Typ av panna CorCure-beläggningar Metod Tjocklek (mm) Typ av beläggning
Soda- och spillvärmepannor TE-22 Båge/Låga 0,4–0,6 CrAl-stål
TE-22AM Båge 0,4–0,6 CrNiBSi-legering, amorf
TE-29 Plasma/HVOF 0,4–0,6 CrAlMo-stål
TE-50/TE-55 Plasma/HVOF 0,4–0,6 NiCr-legering
TE-AO Plasma/HVOF 0,2–0,5 Keramisk
TE-AM Plasma/HVOF 0,2–0,5 NiCrMoW-legering, amorf
TE-46A Båge 0,50–1,0 NiCr-legering
Cirkulerande och fluidiserad bädd, torv- och kolpannor TE-7 Båge 0,5–2,0 CrTi-gjutjärn
TE-7B Båge 0,5–2,0 CrTi-gjutjärnslegering
TE-29AM Båge 0,5–2,0 CrBSi-legering, amorf
TE-85 Sprutn. + smältning 0,4–1,5 NiCrBSi-legering
TE-FC Sprutn. + smältning 0,4–1,5 NiCrBSi + karbid
TE-CC Plasma/HVOF 0,2–0,4 Karbid
TE-CC2 HVOF 0,2–0,6 Karbidlegering

 

Kontakta oss

Jouko Tikkala
Försäljningschef
+358 50 322 9812
fornamn.efternamn@telatek.fi